Maria Bangura Arvidsson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Jag bedriver forskning inom området Child and Family Welfare.

Frågeställningar om föräldraskap, i synnerhet faderskap, och relationer mellan barn och föräldrar har på olika sätt engagerat mig i flera års tid. Jag är främst intresserad av olika former av föräldraskap samt vad som - av såväl föräldrar själva som av olika samhällsaktörer - betraktas som "bra" respektive "bristfälligt" föräldraskap. Även barns erfarenheter och upplevelser är viktiga att fokusera i dessa sammanhang.

Undervisning

Huvudsakligen arbetar jag med undervisning och som handledare och examinator av uppsatser på grund- och avancerad nivå både i Lund och på Campus Helsingborg. Jag är kursföreståndare för kursen Socialt arbete med barn och unga.

Senaste forskningsoutput

Abboud, A., Abrahamsson, J., Andersson, P., Maria Bangura Arvidsson, Staffan Blomberg, Elisabeth Carlstedt, Dahlström, E., Per Gunnar Edebalk, Per Gunnar Edebalk (red.), Grina, J., Tove Harnett, Lars Harrysson, Lars Harrysson (red.), Patrik Hekkala, Patrik Hekkala, Håkan Jönson, Leili Laanemets & Olsson, C., 2019 apr 10, Socialhögskolan, Lunds universitet. 75 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2019, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Lars Harrysson, Kullberg, K., Strid, A-L., Karin Lenz, Nielsen, A., Karl Eriksson, Stina Balldin, Elizabeth Martinell Barfoed, Arne Kristiansen, Mats Hilte, Staffan Blomberg, Maria Bangura Arvidsson, McLaren, K., Persson, J. & Eric Olsson, 2018 mar 14, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 118 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2018, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Malm, J., Holmer, A., Bryngfors, L., Mörner, L-L., Augustinsson, A., Bangura Arvidsson, M., Davidson, M., Fredriksson, J., Gagnemo Persson, R., Hellmark, T., Hillman, M., Honoré, P., Iten, S., Kruzela, P., Ouattara, L., Persson, S., Rosendahl, S., Rosenlind, I., Tapani, C., Zillinger, M. & 1 andra, Åström, I., 2017, LUND: Lunds universitet, Media-Tryck . 86 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (14)