Maria Bengtsson

knuten till universitetet,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi