Maria Cöster

knuten till universitetet

Forskningsområden

Nyckelord

  • SEFAS, PROM, Validering

Forskning

Utveckling och utvärdering av SEFAS, ett fot- och fotledsspecifikt patientrapporterat frågeformulär (PROM).  SEFAS  är utvärderat enligt internationella riktlinjer avseende validitet, reliabilitet, responsivitet, mätfel och minimal important change (MIC). Dessa  utvärderingar finns sammanfattade i avhandlingen” SEFAS-the Self-reported Foot and Ankle Score”. Ett normativt material är framtaget för SEFAS och är nu inskickat för publicering. Aktuell forskning innefattar också användning av SEFAS för utvärdering av kirurgi i fot/fotled. Fram till nu finns publicerade artiklar avseende patientrapporterat resultat efter hallux valgus och plattfotskirurgi. Eftersom SEFAS och EQ-5D används i det nystartade nationella kvalitetsregistret ”Riksfot” kommer vi inom några år kunna starta upp registerstudier med patient-rapporterade resultat avseende fot-och fotledskirurgi. Planerat är en studie avseende droppfotskirurgi hos stroke-patienter samt en registerstudie där EQ-5D-data ur olika ortopediska kvalitetsregister ska jämföras före och efter kirurgi.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Nilsdotter, A. K., Cöster, M. E., A. Bremander & M. C. Cöster, 2019, I : Foot and Ankle Surgery. 25, 4, s. 478-481

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Richter, M., Agren, P. H., Besse, J. L., Maria Cöster, Kofoed, H., Maffulli, N., Rosenbaum, D., Steultjens, M., Alvarez, F., Boszczyk, A., Buedts, K., Guelfi, M., Liszka, H., Louwerens, J. W., Repo, J. P., Samaila, E., Stephens, M. & Witteveen, A. G. H., 2018 jun 1, I : Foot and Ankle Surgery. 24, 3, s. 185-204 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)