Maria Cöster

knuten till universitetet

Forskningsområden

Nyckelord

  • SEFAS, PROM, Validering

Forskning

Utveckling och utvärdering av SEFAS, ett fot- och fotledsspecifikt patientrapporterat frågeformulär (PROM).  SEFAS  är utvärderat enligt internationella riktlinjer avseende validitet, reliabilitet, responsivitet, mätfel och minimal important change (MIC). Dessa  utvärderingar finns sammanfattade i avhandlingen” SEFAS-the Self-reported Foot and Ankle Score”. Ett normativt material är framtaget för SEFAS och är nu inskickat för publicering. Aktuell forskning innefattar också användning av SEFAS för utvärdering av kirurgi i fot/fotled. Fram till nu finns publicerade artiklar avseende patientrapporterat resultat efter hallux valgus och plattfotskirurgi. Eftersom SEFAS och EQ-5D används i det nystartade nationella kvalitetsregistret ”Riksfot” kommer vi inom några år kunna starta upp registerstudier med patient-rapporterade resultat avseende fot-och fotledskirurgi. Planerat är en studie avseende droppfotskirurgi hos stroke-patienter samt en registerstudie där EQ-5D-data ur olika ortopediska kvalitetsregister ska jämföras före och efter kirurgi.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Marcus E. Cöster, Fredrik Montgomery & Maria C. Cöster, 2021, I: Acta Orthopaedica. 92, 1, s. 109-113

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ana Belen Ortega-Avila, Pablo Cervera-Garvi, Jose Miguel Morales-Asencio, Yves Lescure, Sebastian De la Croix, Maria C. Cöster & Gabriel Gijon-Nogueron, 2020 nov 24, I: Disability and Rehabilitation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria C. Cöster, Marcus E. Cöster & Fredrik Montgomery, 2020 jul 21, I: Foot and Ankle Surgery.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (24)