Maria Ekelin

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Barnmorska

Forskning

Min forskning är inom barnmorskans huvudområde; reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH). Jag har även forskning inom pedagogik med anknytning till barnmorskeutbildningen.

Inom området RPSH har min forskning främst handlat om fosterdiagnostik med sju publicerade studier om föräldrars erfarenheter av, attityder till och önskemål om fosterdiagnostik. Vidare har min forskning berört området ungdomar och sexologi och barnmorskors syn på värkstimulering under förlossning. Pågående forskning är inom obstetrik och mödrahälsovård. Jag är bihandledare till två doktorander; Petra Pålsson vars avhandlingsarbete handlar om tidigt föräldrastöd och Helena Tern, vars avhandlingsarbete handlar om att lära ut förlossningskonst.

Inom pedagogiken har jag intresserat mig för barnmorskestudenters skriftliga reflektioner under verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelning. Jag har också deltagit i ett fakultetsöverskridande EQ-11 projekt angående case-metodik.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (24)