Maria Evertsson

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Teknik och teknologier

Forskning

Jag jobbar med att utveckla en ny ultraljudsavbildningsmetod: Magnetomotorisk ultraljud, som möjliggör detektion av magnetiska nanopartiklar med ultraljud. Nanopartiklar är för små för att avbildas med konventionellt ultraljud då partiklarna inte kan reflektera ljudet till en detekterbar nivå. Med magnetomotorisk ultraljud förflyttar man istället partiklarna med ett tidsvarierande magnetfält och en rörelse skapas då även i partiklarnas omgivning (t.ex. vävnad) vilken går att detektera med ultraljud. Jag arbetar med att utveckla dataalgoritmer som kan filtrera ut denna magnetomotoriska rörelse från ultraljudsbilderna och överlagra den som en färgkod i ultraljudsbilderna för att visa vart partiklarna finns. Inom det medicinska avbildningsfältet får nanopartiklar en allt större roll som kontrastmedel pga deras lilla storlek möjliggör att de kan passera över biologiska barriärer och ta sig till exempelvis cancertumörer. På så sätt kan man upptäcka sjukdomar i ett tidigare skede i sjukdomsprocessen vilket i sin tur resulterar i en bättre överlevnad för de sjukdomsdrabbade. Ultraljud är den avledningsteknik som är mest använd inom sjukvården idag då den är kostnadseffektiv, portabel, säker och levererar bilder i realtid. Tanken med magnetomotoriskt ultraljud och därmed även min forskning är att på ett lättillgängligt och billigt sätt kunna hitta sjukdomsdrabbade områden i kroppen i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet och på så vis kunna förbättra överlevnaden hos de drabbade.

Senaste forskningsoutput

Sandra Sjostrand, Maria Evertsson, Lindquist, U., Lindkvist, R., Andresson, R., Wahlstrom, A., Nybom, G., Ingrid Svensson, Magnus Cinthio & Tomas Jansson, 2018 dec 17, 2018 IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS 2018. IEEE Computer Society, Vol. 2018-October. 8580041

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Roger Andersson, Maria Evertsson, Magnus Cinthio & Tomas Jansson, 2017 okt 31, 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS 2017. IEEE Computer Society, 8092241

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Maria Evertsson, Ramalli, A., Pavan, T. Z., Cabrelli, L. C., Roger Andersson, Magnus Cinthio, Tortoli, P. & Tomas Jansson, 2017 okt 31, 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS 2017. IEEE Computer Society, 8092229

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (14)