Maria Fritz

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridik, Skatterätt, EU-rätt, Skatteflykt

Forskning

Jag arbetar med en doktorsavhandling där jag analyserar hur den EU-rättsliga principen om förbud mot rättsmissbruk fungerar i Sverige. Principen tycks vara svår att tillämpa i Sverige på grund av rättskulturella skäl. Jag granskar särskilt det skatterättsliga området eftersom principen har stor relevans där. Ämnet är aktuellt på grund av EU:s och OECD:s ansträngningar att förhindra skatteflykt och annat skatteundandragande i medlemsländerna.

Senaste forskningsoutput

Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, I : Ny Juridik. 2019, 1, s. 63-85 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, I : Ny Juridik. 2019, 2, s. 87-103 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2019, I : Ny Juridik. 2019, 3, s. 95-124 29 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (40)