Maria H Nilsson

Senior Lecturer, rehabilitation in neurodegenerative diseases, Docent (fysioterapi), Universitetslektor, fysioterapeut

Forskningsområden

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Övergripande fokus för min forskning är aktivitet och delaktighet för personer som åldras med neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen inkluderar främst personer som har Parkinsons sjukdom och/eller kognitiv sjukdom (demens).

Mer specifikt fokus utgör gång- och balansproblem (inklusive fall och rädsla för att falla), fysisk aktivitetsförmåga, förflyttningshjälpmedel och tillgänglighetsproblem. Som exempel kan nämnas att jag leder ett projekt med titeln Boende och hälsa för personer som åldras med Parkinson sjukdom och att jag medverkar i the Swedish BIOFINDER Study.

Pågående projekt sker huvudsakligen i samarbete med forskare inom Lunds universitets (LU) strategiska forskningsområde i neurovetenskap (MultiPark), Forte-centrumet ”Centre for Ageing and Supportive Environments” (CASE), Basal Ganglia Disorders Linnaeus Consortium (BAGADILICO) och Svenska ParkinsonAkademien

•   1993-2011 anställd som sjukgymnast vid Neurokirurgiska kliniken, Lund, Skånes universitetssjukhus
•   2006- adjunktstjänst vid Institutionen för hälsa, vård & samhälle, Medicinska fakulteten
•   2009 disputerade, och år 2010: befordrad till universitetslektor
•   2010-2012 nominerad, antagen och deltog i det tvååriga akademiska ledarskapsprogrammet Academic Trainee II, LU
•   2010-2012 två-årig postdoc tjänst vid Institutionen för hälsa, vård & samhälle, Medicinska fakulteten (forskargrupp: ”Aktivt och hälsosamt åldrande”), LU
•   2013 docent
•   2012-2015 50 % forskartjänst, finansierad av MultiPark

Övrigt
Jag har medverkat i ett europeiskt projekt kring kliniska och evidensbaserade sjukgymnastiska riktlinjer för personer med Parkinsons sjukdom (klara December, 2014). Sedan 2009 är jag styrelsemedlem i Vårdföreningen för Movement Disorders (VfMD). Jag medverkar i styrgruppen för MultiPark och Svenska Parkinsonakademien.

Doktorsavhandling
Nilsson, Maria (2009). Balance performance in people with Parkinson’s disease. Effects of subthalamic Deep Brain Stimulation. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2009:102

 

Senaste forskningsoutput

Magnus Lindh-Rengifo, Stina B. Jonasson, Susann Ullén, Niklas Mattsson-Carlgren & Maria H. Nilsson, 2021 dec, I: BMC Geriatrics. 21, 1, 221.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mitesh Patel, Maria H. Nilsson, Stig Rehncrona, Fredrik Tjernström, Måns Magnusson, Rolf Johansson & Per Anders Fransson, 2021, I: Gait and Posture. 86, s. 217-225 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (116)