Maria Haak

knuten till universitetet, Docent i gerontologi, Leg.arbetsterapeutTidigare namn: Maria Valdemarsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

I fokus för min forskning står delaktighet, självständighet och hälsa bland äldre personer och personer som åldras med en funktionsnedsättning, speciellt Parkinsons sjukdom, och deras interaktion med hemmet och dess närmaste omgivning. Genom min forskning är jag knuten till Forte-centrumet ”Centre for Ageing and Supportive Environments” (CASE) och Lunds universitets strategiska forskningsområde i neurovetenskap, MultiPark.

Jag är involverad i samtliga delar av det tvärnationella projektet Boende och Hälsa under Åldrandeprocessen, som syftar till att undersöka hur boendet påverkar hälsan under åldrandet. Under 2013 var jag ansvarig för genomförandet av det första delprojektet av InnovAge. Målsättningen med detta projekt är att ta fram ett datorbaserat verktyg, till exempel en applikation för surfplattor som äldre enkelt kan använda och därigenom påverka hur deras egna och framtidens bostäder ska byggas, renoveras och anpassas för att stödja ett gott åldrande.

Utbildningsverksamhet
Jag är engagerad i undervisning och kursledning på grund-, avancerad- och forskarnivå, främst i ämnet äldre och åldrande och är ansvarig för huvudområdet arbetsterapi inom masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Jag är även studiekoordinator för Swedish National Graduate School for  Competitive Science on Ageing and Health, SWEAH.

För närvarande är jag huvudhandledare åt Christine Etzerodt Laustsen och biträdande handledare åt Lizette Norin, båda i ämnet Hälsovetenskap vid Medicinska fakulteten Lunds universitet. Jag är också biträdande handledare åt Isak Berge vid Göteborgs universitet.

Doktorsavhandling
Haak, M. (2006). Participation and Independence in Old Age – Aspects of Home and Neighbourhood Environments. Doktorsavhandling. Institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle, Lunds Universitet, Sverige. ISBN 91-85559-56-3.

 

Senaste forskningsoutput

Anna Nivestam, Albert Westergren, Pia Petersson & Maria Haak, 2021, I: Archives of Gerontology and Geriatrics. 93, 104316.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (113)