Maria Hedlund

Universitetslektor

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Politisk teori
  • Policyprocesser
  • Kritisk förvaltningsforskning

Pågående forskning och undervisning

En av demokratins utmaningar är det klassiska dilemmat mellan demokrati och expertstyre. I min forskning intresserar jag mig för hur expertkunskap används i politiskt beslutsfattande och vilka konsekvenser det får för demokratin. Detta är också kärnan i min undervisning.

Senaste forskningsoutput

Tobias Olofsson, Andreas Vilhelmsson, Maria Hedlund, Åsa Knaggård & Shai Mulinari, 2021 jan 12, Comparative Covid Response: Crisis, Knowledge, Politics. Jasanoff, S., Hilgartner, S., Hurlbut, J. B., Özgöde, O. & Rayzberg, M. (red.). 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Maria Hedlund, 2020 dec, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 4, s. 545-565 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)