Maria Heintz

Universitetslektor, Magister

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Mitt forskningsintresse är grupper och destruktiva skeenden i grupper utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt. Studieobjekten är skolelever 10-11 år och jag undersöker hur kamratskapande påbörjas, utvecklas och fortgår inom ramen för skolan som organisation.

Senaste forskningsoutput

Maria Heintz, 2018 maj, Lund: Lunds universitet. 264 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Bodil Rasmusson & Maria Heintz, 2016, Researching Children's Perspectives when Norms and Values are in conflict. Lund, s. 16-24 (Working Papers; nr. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (5)