Maria Johansson

Professor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2000
 2. Identification and promotion of attitudes related to pro-environmental travel behaviour

  Maria Johansson, 2000, Maria Johansson, Environmental Psychology Unit, Lund Institute of Technology, PO Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden,. 164 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 3. Psychological motivation of pro-environmental travel behaviour in an urban area

  Maria Johansson, 2000.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 4. Travel behaviour and environmental concern

  Maria Nilsson & Küller, R., 2000, I : Transportation Research. Part D, 5, s. 211-234 23 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. 2002
 6. Barns färdsätt och föräldrars tillit till stadsmiljöer.

  Maria Johansson, 2002, Hur beaktas barns intressen i fysisk planering?. Sellers, I. & Lindberg, M. (red.). Länsstyrelsen i Skåne, Vol. Rapport 2002:39. s. 14-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. I am a parent and a driver- A study of parents’ environmental trust and childrens travelling.

  Maria Johansson, 2002, [Host publication title missing]. Thomsen, T. (red.). Workbook for the workshop on children and traffic.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 8. Reasons for driving children by car – a comparison between parents in Sweden and England.

  Maria Johansson, 2002, Culture, quality of life and globalization. Mira, R. G., Cameselle, J. M. S. & Martínez, J. R. (red.). IAPS Association

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. Traffic Jam: Psychological Assessment of a Gaming Simulation

  Maria Johansson & Küller, R., 2002, I : Simulation & Gaming. 33, 1, s. 67-88

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 2003
 11. Behavioural science perspectives in Swedish transport research.

  Maria Johansson, 2003, Social Science Centre Berlin.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. 2004
 13. Childhood influences on adult travel mode choice.

  Maria Johansson, 2004.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 14. Environmental value orientation as an explanation of differing motives for conservation of the local biodiversity.

  Maria Johansson, 2004, conference:IAPS:18. IAPS Association

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 15. Hur viktigt är det med ren luft?

  Maria Johansson & Lindström, M., 2004, Miljö och hållbar utveckling.. Wickenberg, P., Kronsell, A. & Steneroth Sillén, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 45-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. On the genesis of travel mode fixation. A comparison of the travel mode socialization in Germany, Japan and Sweden.

  Blöbaum, A., Klöckner, C. A., Matthies, E., Preissner, C. L., Schulte, R., Maria Johansson, Brazel, C., Ando, K., Hirose, Y., Ohnuma, S. & Sugiura, J., 2004, Department of Psychology, Ruhr-University, Bochum. (Report 57/2004)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Parents' travel mode choice for their children's leisure journeys - role of trust.

  Maria Johansson, 2004, Evaluation in Progress - Strategies for Environmental Research and Implementation. IAPS 18 Conference Proceedings on CD-Rom. Martens, B. & Keul, EG. (red.). IAPS Association

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 18. Psychological motivation of pro-environmental travel behaviour in an urban area.

  Maria Johansson, 2004, Traffic and transport psychology. Rothengatter, T. & Huguenin, R. D. (red.). Elsevier

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Upplevelsen av vindkraftverk i närmiljön.

  Maria Johansson & Thorbjörn Laike, 2004, Dokumentation från svensk Vindenergikonferens september 2004. Elmqvist, I. Å. & Thor, S-E. (red.). FOI

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 20. 2005
 21. Childhood influences on adult travel mode choice.

  Maria Johansson, 2005, Traffic & Transport Psychology. Underwood, G., Rothengatter, T. & Huguenin, R. D. (red.). Elsevier

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Environmental values and public support of biodiversity conservation.

  Maria Johansson, 2005, IAPS Bulletin, 25, s. 9-10 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Hur värderas biologisk mångfald?

  Maria Johansson, 2005, Bevara arter – till vilket pris?. Johansson, B. (red.). Formas

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Local people’s motives for biodiversity conservation.

  Maria Johansson, 2005, Designing Social Innovations: Planning, Building, Evaluating.. Martens, B. E. & Keul, A. G. (red.). Hogrefe & Huber Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Miljöutbildning bland barn och ungdomar - en väg till ökad omsorg om miljön?

  Maria Johansson, 2005, Svensk miljöpsykologi. Johansson, M. & Küller, M. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Svensk miljöpsykologi

  Maria Johansson (red.) & Küller, M. (red.), 2005, Studentlitteratur AB. 384 s. (9789144034249)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 27. 2006
 28. Attitudes towards the conservation of biological diversity - A case study in Kristianstad Municipality, Sweden

  Lindström, M., Maria Johansson, Herrmann, J. & Johnsson, O., 2006, I : Journal of Environmental Planning and Management. 49, 4, s. 495-513

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Environmental Concern and Knowledge of Ecotourism among Three Groups of Swedish Tourists

  Wurzinger, S. & Maria Johansson, 2006, I : Journal of Travel Research. 45, 2, s. 217-226

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Environment and parental factors as determinants of mode for children's leisure travel

  Maria Johansson, 2006, I : Journal of Environmental Psychology. 26, 2, s. 156-169

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Local resistance towards wind turbines.

  Maria Johansson & Thorbjörn Laike, 2006.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 32. 2007
 33. Belysningskvalitetens betydelse för tillgänglighet och upplevd rädsla längs gångvägar

  Maria Johansson & Rosén, M., 2007, VTI:s Transportforum i Linköping. Statens väg- och transportforskningsinstitut

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 34. Den fysiska miljöns betydelse för sjukvård och omsorg: Ett miljöpsykologiskt perspektiv

  Maria Johansson, Küller, R., Thorbjörn Laike & Tufvesson, C., 2007, I : Omsorg: nordisk tidsskrift for palliativ medisin. 24, 2, s. 47-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Fysisk miljö i särskilda boenden för personer med psykiska funktionshinder. En litteraturgenomgång

  Maria Johansson, 2007, Delrapport 10 i Boendeprojektet, Växjö Universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Fysisk miljö i särskilda boenden för personer med psykiska funktionshinder. En litteraturgenomgång.

  Maria Johansson, 2007, Miljöpsykologiska enheten, Sektionen för arkitektur, Tekniska högskolan i Lund. 46 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Intention to respond to local wind turbines: The role of attitudes and visual perception

  Maria Johansson & Thorbjörn Laike, 2007, I : Wind Energy. 10, 5, s. 435-451

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Om attityder och visuell påverkan. Vindkraftsforskning i fokus.

  Maria Johansson & Thorbjörn Laike, 2007. 17 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 39. 2008
 40. Biological diversity, attitudes, and brain waves

  Maria Johansson, Gyllin, M., Witzell, J. & Küller, M., 2008.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 41. Brain and Environment: The Use of Brain Wave Analysis in Environmental Psychology

  Küller, R., Mikellides, B., Maria Johansson, Gyllin, M., Witzell, J., Küller, M., Hagerhall, C., Thorbjörn Laike & Evans, G., 2008, IAPS 20 Conference Proceedings on CD-Rom. Bonaiuto, M., Bonnes, M., Nenci, A. M. & Carrus, G. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 42. Fysisk miljö i särskilda boenden för personer med psykiska funktionshinder. En pilotstudie

  Maria Johansson & Brunt, D., 2008, Boendeprojektet, Växjö Universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. The Psychological Factors Underlying Participation in Nature Conservation Projects: Wetland restoration and forest preservation examined through the framework of the Value-Belief-Norm theory

  Johan Rahm & Maria Johansson, 2008, IAPS 20 Conference Proceedings on CD-Rom. Bonaiuto, M., Bonnes, M., Nenci, A. M. & Carrus, G. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 44. 2009
 45. Environmental psychology as a tool in management and conservation of the biological diversity.

  Maria Johansson, 2009.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 46. Utomhus LED i flerbostadsområden. Effekter för energianvändning och ljusupplevelse samt upplevd trygghet och tillgänglighet.

  Maria Johansson, Thorbjörn Laike, Govén, T., Berndtsson, K. & Kuhn, L., 2009.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 47. Vem är rädd för vargen?

  Maria Johansson & Karlsson, J., 2009, Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, 2, s. 26-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 48. 2010
 49. Beware of the wolf. Is animal fear affecting willingness to pay for conservation of large carnivores?

  Brännlund, B., Maria Johansson, Karlsson, J. & Sjöström, M., 2010, Umeå University, (CERE Working Paper; nr. 9).

  Forskningsoutput: Working paper

 50. Emotional state after the trip to school and associations with children’s attitude towards sustainable mobility patterns

  Maria Johansson, Raustorp, A., Boldeman, C., Kylin, M., Catharina Sternudd & Mårtensson, F., 2010, IAPS 21 Conference, Abstracts of Presentations.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 51. Measuring the perception of outdoor LED in residential areas

  Maria Johansson, 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 52. Objectively measured physical activity level a during a physical education class: A pilot study with Swedish youth

  Raustorp, A., Boldeman, C., Maria Johansson & Mårtensson, F., 2010, I : Int J Adolesc Med Health. 22, s. 469-476

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Outdoor LED-lighting in residential areas: Pretest and intervention

  Maria Johansson, 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 54. Public acceptance of policies for biodiversity conservation in broad-leaf forests

  Maria Johansson, Gyllin, M., Witzell, J. & Küller, M., 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 55. Sustainable everyday mobility patterns in urban childhoods

  Maria Johansson & Mårtensson, F., 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 56. Utomhus LED-belysning i bostadsområden

  Maria Johansson, 2010, Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 57. 2011
 58. Activity promoting neighbourhood characteristics for children – used and useful concepts for research and practice

  Catharina Sternudd, Kylin, M., Mårtensson, F. & Maria Johansson, 2011.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 59. Allmänhetens rädsla för björn och varg

  Maria Johansson, Karlsson, J. & Flykt, A., 2011, Inst f arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet. (Slutrapport till Viltvårdsfonden)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Föregående 1 2 3 4 Nästa