Maria Kläfverud

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Barnahus, Brottsutsatta barn, Trygghetspersoner

Forskning

Doktorand i forskningsprojektet ”Barn i barnhus-tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv” vid Forskningsplattformen ”Hälsa i Samverkan”, Högskolan Kristianstad.

I Barnahus samverkar myndigheter (t ex socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin samt barn och ungdomspsykiatri) under ett tak kring misstänkta brott mot barn.  I avhandlingen kommer barns möte med myndigheter i förhållande till ett barnperspektiv att utforskas.

Senaste forskningsoutput

Maria Kläfverud, 2018.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Olsson, A-M. E. & Maria Kläfverud, 2017.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Olsson, A-M. E. & Maria Kläfverud, 2017, Collaborating Against Child Abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. Johansson, S., Stefansen, K., Bakketeig, E. & Kaldal, A. (red.). Palgrave Macmillan, s. 57-74 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)