Maria Månsson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • turism, strategisk kommunikation, platsmarknadsföring, överturism, hållbarhet, städer, filmturism, medialisering, populärkultur, trygghet, platsutveckling

Senaste forskningsoutput

Visa alla (22)