Maria Nolvi

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Rehabiliteringsmedicin , Sena effekter av polio, Känsla av Sammanhang, Hälsovetenskaper, Annan hälsovetenskap, Klinisk medicin, Neurologi, Annan klinisk medicin

Forskning

Jag är doktorand i Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin sedan 2016. Jag tog läkarexamen vid Lunds Universitet i juni 2015 och gör min allmäntjänstgöring (forskar-AT) vid Skånes Universitetssjukhus sedan mars 2017.

I min forskning studerar jag det salutogena konceptet Känsla Av Sammanhang (KASAM) hos personer med sena effekter av polio. Det övergripande syftet är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för KASAM, vilket kan komma att förbättra rehabiliteringen eftersom KASAM bland annat är kopplat till livstillfredsställelse och framgångsrik adaptering till ett funktionshinder. Mitt projekt inkluderar både kvantitativa och kvalitativa studier. Min huvudhandledare är Jan Lexell och biträdande handledare är Christina Brogårdh och Lars Jacobsson.

Senaste forskningsoutput

Maria Nolvi, Christina Brogårdh, Lars Jacobsson & Jan Lexell, 2018 jan 1, I : NeuroRehabilitation. 42, 1, s. 103-111 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)