Maria Svenér

knuten till universitetet, Forskarstuderande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Organsationsteori, Professionssociologi