Maria Svensson Coelho

Forskningsingenjör, , , Tidigare namn: Linda Maria Elenor Svensson

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning

Jag är en del av ett team som leds av Charlie Cornwallis där vi försöker förstå mekanismerna bakom övergången från en- till flercellighet. Vi använder volvocingrönalgen Chlamydomonas reinhardtii och dess släktingar som vårt studiesystem. C. reinhardtii, en encellig fotosyntetiserande protist, är den enklare systern till mer komplexa volvocinalger. Gonium spp. bildar till exempel kolonier av odifferentierade celler medan Volvox spp. uppvisar celldifferentiering. Intressant nog har Chlamydomonas, trots att den är encellig, visat förmågan att bilda kolonier i laboratoriet. Med ett experimentellt tillvägagångssätt, där vi inducerar kolonibildning i Chlamydomonas, hoppas vi kunna identifiera genomregioner som är inblandade i övergången. Dessutom genomför vi kontinuerligt fältprovtagning för en bättre förståelse för volvocinalgers ekologi. Slutligen är evolutionära förhållanden mellan en- och flercelliga taxa i denna grupp långt ifrån lösta; därför kretsar en stor del av mitt arbete kring rekonstruktionen av fylogenier av volvocinalgerna.

Jag började arbeta med grönalger vid Lunds universitet 2017. Innan dess fokuserade min forskning kring fågelmalaria. Jag har till exempel undersökt hur samhällsdynamiken i fågelmalariasystemet varierar geografiskt, hur fylogeografisk struktur i värden relaterar till deras malariaparasiter, och vilka värd- och ekologiska faktorer som påverkar värdspecificiteten hos parasiter.

Senaste forskningsoutput

Manuelita Sotelo-Muñoz, Marcos Maldonado-Coelho, Maria Svensson-Coelho, Sidnei S. dos Santos & Cristina Y. Miyaki, 2020, I: Molecular Phylogenetics and Evolution. 148, 106820.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alan Fecchio, MARIA SVENSSON-COELHO, JEFFREY BELL, VINCENZO A ELLIS, Matthew CI Medeiros, CHRISTOPHER H TRISOS, John G. Blake, Bette A. Loiselle, Joseph A Tobias & Rebeka Fanti, 2017, I: Parasitology. 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

M Svensson-Coelho, GT Silva, SS Santos, LS Miranda, LE Araújo-Silva, RE Ricklefs, CY Miyaki & Marcos Maldonado-Coelho, 2016, I: Journal of Parasitology. 102, 5, s. 559-561 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)