Maria Takman

Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning

Min forskning kommer att handla om återanvändning av avloppsvatten. Jag är med i Lunds universitets forskarskola Agenda 2030, och fokus kommer därför också att vara på tvärvetenskapliga perspektiv kopplade till återanvändning av avloppsvatten, exempelvis sociala och juridiska aspekter.