Maria Takman

Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning

Min forskning handlar om processer och systemlösningar för att lösa utmaningar kopplade till vatten och avlopp, och hur sådana kan implementeras i ett svenskt kontext. Jag är del av Lunds universitets tvärvetenskapliga forskarskola om hållbarhetsmålen Agenda2030.