Maria Tonini

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

Forskning

Mitt avhandlingsarbete fokuserar homosexualitet i en icke-västerländsk kontext, nämligen bland nyliberala hinduer/muslimer i Indien. Projektets centrala frågor berör hur avkriminalisering av homosexualitet i Indien, diskurser om mänskliga rättigheter, globalisering och Indiens postkoloniala status vävs samman. Analytiskt kommer jag att föra en dialog mellan västerländska studier av (queer) sexualiteter och etnografiska studier av konstruktioner av sexualitet i Indien. Min forskning syftar till att belysa relationen mellan sekularisering, religion och demokrati ur homosexuellas synvinkel. Genom ett feministiskt perspektiv ämnar jag att undersöka hur sexualitet konstrueras i Indien, och hur detta samspelar med demokratiska ideal och respekten för mänskliga rättigheter. Samtidigt som den kulturella ’situatedness’ är central för att förstå sexualitet i Indien, eftersom denna (som överallt) har sin egen historia, har mötet mellan rättigheter och sexualitet en tydlig global dimension.

Senaste forskningsoutput

Maria Tonini, 2018 jun, I : Excursions . 8, 1, 24 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Tonini, 2018 apr 8, Routledge Handbook of Queer Development Studies . Mason, C. L. (red.). New York: Routledge

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Maria Tonini, 2016 apr 19, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (9)