Maria Wemrell

Forskare, Universitetslektor, Postdok

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Genusstudier

Forskning

Min nuvarande forskning handlar om våld mot kvinnor i nära relationer, med utgångspunkt från den så kallade Nordiska Paradoxen: trots att Sverige rankas som ett av världens mest jämställda länder är enkätrapporterade nivåer av våld i nära relationer här bland de högsta i EU (FRA 2014). Därutöver jobbar jag med intersektionell kvantitativ analys av ojämlikheter i hälsa.

Jag forskar även på alternativa kunskapsanspråk om kopparspiral och HPV-vaccin, såsom de framkommer och diskuteras i svenska sociala medier. 

Under 2019/20 deltar jag vidare i ett Pufendorfprojekt om antibiotikaresistens. 

Senaste forskningsoutput

Maria Wemrell, Lila, M., Gracia, E. & Anna-Karin Ivert, 2020, I : Sociology Compass. 14, 1, e12759.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (25)