Maria Wemrell

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Genusstudier

Forskning

Min nuvarande forskning handlar om våld mot kvinnor i nära relationer, med utgångspunkt från den så kallade Nordiska Paradoxen: trots att Sverige rankas som ett av världens mest jämställda länder är enkätrapporterade nivåer av våld i nära relationer här bland de högsta i EU (FRA 2014). Därutöver jobbar jag med intersektionell kvantitativ analys av ojämlikheter i hälsa.

Jag forskar även på alternativa kunskapsanspråk om kopparspiral och HPV-vaccin, såsom de framkommer och diskuteras i svenska sociala medier. 

Under 2019/20 deltar jag vidare i ett Pufendorfprojekt om antibiotikaresistens. 

Senaste forskningsoutput

Fredrik Brounéus, Stinne Glasdam, Kristofer Hansson, Rachel Irwin, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Lars Nordgren, Anna Tunlid, Maria Wemrell & Jonas Wrigstad, 2021 feb 24, Dagens nyheter (DN debatt) 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (41)