Marianna Smaragdi

Universitetslektor, Assistant Head of Department, Centre of Languages and Literature, , Filosofie doktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Nyckelord

  • nygrekiska, metaforer, sångtexter, översättning

Forskning

Mitt intresse inom forskning rör sig främst kring bruket av metaforer i grekiska sångtexter. I min avhandling Fire, Poison and Black Tears. Metaphors of Emotion in Rebétiko från 2012 skrev jag om metaforer för känslouttryck i den grekiska musikgenren rebétiko. Jag har även arbetat med metaforer för känslouttryck i Kavafis poesi, samt metaforiska uttryck som hänvisar till antiken i grekiska rebétikotexter.

Ett annat intresseområde är översättning av svensk litteratur till grekiska, och jag arbetar för närvarande med utformandet av ett projekt om litterär förmedling mellan Sverige, Spanien och Grekland i samarbete med min kollega i spanska, Ingela Johansson. In detta projekt undersöker vi bl.a. vilken svensk litteratur som översätts till grekiska och spanska samt skillnader i receptionen mellan mottagarländerna.

Ett ytterligare pågående samarbetsprojekt syftar till att undersöka protestsånger från två språkområden, det grekiska och det spanska, och receptionen av dem, framför allt i Sverige men också i respektive länder, d v s receptionen av grekiskspråkiga protestsånger i Spanien och Latinamerika och av spanskspråkiga i Grekland och Cypern. Vi vill undersöka texterna i protestsångerna med fokus på metaforiken.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer inom nygrekiska, från nybörjarkurs till masternivå, där kurser i grekisk språkkunskap, litteratur och historia ingår. Från nybörjar- till forsättningsnivå har vi kurser även på distans, där jag undervisar främst på nybörjarnivå och där föreläsningarna sker genom interaktiva e-möten. Jag lägger i min undervisning stor vikt vid de kontrastiva momenten mellan grekiska och svenska, samt vid språkfärdighet och uttalsträning. Jag handleder också examensarbeten på kandidat- och masterkurserna. Jag undervisar också på en kursen Regionernas Europa - Medelhavsländerna i fokus inom Europastudier.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Ingela Johansson & Marianna Smaragdi, 2019, (Accepted/In press) Scandinavia through Sunglasses: Spaces of Cultural Exchange between Southern/Southeastern Europe and Nordic Countries. Khachaturyan, E. & Llosa Sanz, A. (red.). Peter Lang Publishing Group, (Scandinavia through Sunglasses: Spaces of Cultural Exchange between Southern/Southeastern Europe and Nordic Countries, (Khachaturyan E., & A. Llosa Sanz, eds.)).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sara Santesson, Lisa Hetherington, Gunlög Josefsson, Marie Lindstedt Cronberg, Kikki Nillasdotter, Marianna Smaragdi & Cecilia Wadsö-Lecaros, 2018, Om samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten: Proceedings från Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017. Bergqvist Rydén, J. & Larsson, M. (red.). Lund: Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, Lunds universitet, s. 121-127 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (7)