Marianne Granbom

Universitetsadjunkt, PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Arbetsterapi
  • Hälsovetenskaper
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • arbetsterapi, gerontologi, hälsovetenskap, boendefrågor, funktionshinder, preventiva insatser, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Mitt stora forskningsintresse handlar om hur bostaden stödjer eller hindrar äldre personer att leva det liv de önskar att leva. Jag är intresserad av hur äldre personer anpassar sin bostad, med eller utan hjälpa av samhället, och hur en flytt till en annan bostad påverkar hälsa, livskvalitet och möjligheter till ett aktivt åldrande. Jag är nyss hemkommen efter 2 år som postdok på Johns Hopkins University, Center for Innovative Care in Aging, Baltimore, MD i USA. Jag har ett 3-årigt anslag från FORMAS, och ska nu avsluta projektet under 2018/2019 i Lund. För tillfället arbetar jag med två större studier. ”Att leva senare delen av livet PÅ RÄTT PLATS” är ett projekt där jag tillsammans med Östersunds kommun tar fram en boenderådgivning för äldre personer. Mitt andra projekt rör hur äldre med låg inkomst resonerar kring sitt hem, framtiden och att eventuellt flytta. Jag undersöker begreppet boenderesonemang (på engelska: residential reasoning), vilket är en utveckling av intervjustudier jag gjorde som doktorand. Den amerikanska datainsamlingen är klar och nu återstår motsvarande med deltagare från Sverige. Min forskning finansieras också av Crafoordska stiftelsen, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och med stimulansmedel för juniora forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Jag har ett uppdrag som aktivitetskoordinator för Lunds tematiska samverkansinitiativ ”Ett socialt rättighetsperspektiv på boende för äldre”. Dessutom undervisar jag på Arbetsterapeutprogrammet, något som jag gjort till och från sedan 2004.

Doktorandprojekt
Jag disputerade i december 2014, i hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi, med en avhandling om flytt och flyttankar bland personer över 80 år. Jag utgick från deltagarna i den svenska och tyska delen av ENABLE-AGE projektet och studerade hemmets roll vid flytt till särskilt boende eller annan vanlig bostad. Jag undersökte också och hur personer som på egen hand flyttar till en annan vanlig bostad flyttar till mer tillgängliga bostäder som passar för att kunna fortsätta bo kvar och åldras i. I två kvalitativa delprojekt undersökte jag hur äldre personer resonerar kring att flytta och vad det betyder att lämna sitt hem och känna sig som hemma igen på en ny plats. Hur detta resonemang förändrades över tid fokuserade jag också på.

Jag hade professor Susanne Iwarsson som huvudhandledare. Biträdande handledare var docent Charlotte Löfqvist från LU och professor Ines Himmelsbach, Catholic University of Applied Sciences i Freiburg, Tyskland.

Populärvetenskaplig artikel
En populärvetenskaplig artikel av avhandlingen "Äldre flyttar smart" har publicerats på nyhetssajten Aktuellt om Vetenskap & Hälsa. Avhandlingen tas också upp i ett inslag av Sveriges Radio P1, Vetenskapsradion "Flytta eller bo kvar". 

Senaste forskningsoutput

Szanton, S. L., Clemson, L., Liu, M., Gitlin, L. N., Hladek, M. D., LaFave, S. E., Roth, D. L., Marx, K. A., Felix, C., Okoye, S. M., Zhang, X., Bautista, S. & Marianne Granbom, 2020 mar 20, I : Journal of Applied Gerontology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marianne Granbom, Perrin, N., Szanton, S., Cudjoe, T. TM. & Gitlin, L. N., 2019 okt, I : Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences. 74, 7, s. e72-e83

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marianne Granbom, Szanton, S., Gitlin, L. N., Paulsson, U. & Magnus Zingmark, 2019 jul 15, I : Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (35)