Marianne Gullberg

Professor, Kallad, Föreståndare Lundns universitets Humanistlaboratorium

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Nyckelord

Forskning

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag har ett Wallenberg Scholar-anslag, Embodied bilingualism, ägnat åt dessa frågor. 

Under åren 2000-2009 var jag verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey 2003-2009. Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek, det första centret i sitt slag.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (126)