Marianne Gullberg

Professor, Kallad, Föreståndare Lundns universitets Humanistlaboratorium

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Nyckelord

Forskning

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag var verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, 2000-2009 där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey (2003-2009). Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek. 2012 mottog jag ett av 16 Wallenberg Scholar anslag för att studera flerspråkighet i tal och gest.

Senaste forskningsoutput

Parafita Couto, M. C. & Marianne Gullberg, 2019, I : International Journal of Bilingualism. 23, 2, s. 695-714 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (118)