Marie Claire Overton

Forskare, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geriatrik
  • Psykologi

Forskning

Mitt forskningsområde rör framförallt deltagarnas testresultat från de kognitiva testerna som utförs i den longitudinella åldersstudien Gott Åldrande i Skåne. Jag tittar specifikt på testledarskillnader i testresultat, dvs. kan deltagarnas prestationer på de kognitiva testen påverkas av vem som testar dom?

Jag forskar också på kohortskillnader i testresultat (även kallad Flynn effekten) och ifall deltagare i samma ålder men som är födda olika år har liknande testresultat.

 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (6)