Marie Cronqvist

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Medievetenskap

Nyckelord

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring 1900-talets kultur- och mediehistoria i allmänhet och kalla krigets kultur i synnerhet. Medie- och kulturanalytiska samt narratologiska perspektiv har hittills stått i centrum. I tidigare projekt har jag arbetat med kalla krigets fiktion och film, berättelser om tredje världskriget i svensk civilförsvarskultur och i populärkultur, kalla krigets materiella kulturarv, litterär journalistik och transnationell radio och television.

Min avhandling Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur (2004) utforskade spionen som kulturell gestalt i 1950- och 1960-talens nyhetsmedier och populärkultur samt i civilförsvarets upplysningskampanjer. I projektet "Folkhemmet i atomåldern. Civilförsvarsupplysningen och den svenska gemenskapsberättelsen, 1945-1965" (VR, 2005-2009) undersökte jag berättelserna om hot och trygghet, ofärd och välfärd, i 1950- och 1960-talens svenska civilförsvarsinformation med utgångspunkt i skriften "Om kriget kommer". Projektet resulterade i ett antal artiklar och bokkapitel på svenska, engelska och tyska.

I projektet "Entangled television histories. Media networks and programme exchange between Sweden and the GDR, 1969-1989" (RJ, 2015-2019) undersökte jag sociala nätverk och programutbyte mellan svensk och östtysk television under 1970- och 1980-talen. Projektet anknyter därmed till inte bara fältet transnationell television, utan också den nya trenden inom europeiska kallakrigsstudier, där fokus ligger på kontakter, förbindelser och samarbete mellan länder på olika sidor om järnridån. I anslutning till projektet startades en forskargrupp, "Transborder television. The Nordic countries and the GDR" (Crafoordska stiftelsen, 2016-2018), där två ytterligare forskare ingick, Sune Bechmann Pedersen och Laura Saarenmaa. Vårt arbete resulterade i ett antal bokkapitel och artiklar i tidskrifter som Media History och Historical Journal of Film, Radio and Television.

I det nyligen uppstartade projektet "Media knowledge and Cold War Preparedness. Mass Communication Theories and Media Practices in the Service of the Swedish Psychological Defence, 1953–1985" (VR, 2020–), undersöker jag det svenska psykologiska försvarets betydelse för spridningen och cirkulationen av masskommunikationsteorier under efterkrigstiden. Projektet anknyter till såväl kunskapshistoriska som vetenskapshistoriska perspektiv, men är också en förlängning av mitt intresse för civilförsvar och mediehistoriska perspektiv på information och propaganda. Jag är aktiv i det internationella forskarnätverket "Transnational histories of civil defence" och vår första antologi Civil Defence in Western Europe during the Cold War: Sociotechnical Imaginaries of Survival (red. Cronqvist, Farbøl & Sylvest) utkommer på Palgrave Macmillan 2021.

Genom åren har jag varit redaktör för ett antal forskarantologier, däribland 1973. En träff med tidsandan (Lund: Nordic Academic Press, 2008, red. Lina Sturfelt och Martin Wiklund), Tempo. Om fart och det föränderliga (Stockholm/Göteborg: Makadam, red. Cronqvist & Sandberg); Mediehistoriska vändningar (Lund: Mediehistoria, 2014, red. Cronqvist, Jarlbrink & Lundell), Återkopplingar (Lund: Mediehistoria, 2014, red. Cronqvist, Lundell & Snickars), och War Remains. Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars (Lund: Nordic Academic Press, 2018, red. Cronqvist & Sturfelt). Mitt intresse för högskolepedagogik i allmänhet och forskarutbildningen i synnerhet har resulterat i boken Det goda seminariet. Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum (Stockholm/Göteborg: Makadam, 2016, red. Cronqvist & Maurits).

Sedan 2014 är jag huvudkoordinator för det internationella mediehistoriska nätverket "Entangled media histories (EMHIS)" (STINT Institutional Grant, 2014-2019), med medlemmar från ett 15-tal länder i Europa och Australien. EMHIS har arrangerat ett tiotal konferenser i fyra länder. Verksamheten dokumenteras bland annat på bloggen: https://emhis.blogg.lu.se

Jag är Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Sydney, Australien, och Visiting Fellow vid Centre for Media History vid Bournemouth University, Storbritannien. Jag har varit gästforskare vid European University Institute i Florens, Italien, och Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Tyskland. Jag sitter i styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund och 2019 invaldes jag i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), klass 10.

Samverkan

Jag skriver regelbundet i dags- och veckopress. Mina artiklar har förekommit bland annat i Svenska Dagbladet, Dagens NyheterSydsvenska Dagbladet, Populär Historia och Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap.

Mellan 2013 och 2016 var jag Lunds universitets representant i uppstarten av den nationella tankesmedjan för humaniora Humtank. Mitt arbete i Humtank innebar bland annat skrivande av debattartiklar och arrangemang av seminarier, exempelvis vid Bokmässan i Göteborg och politikerveckan i Almedalen.

Mellan 2007 och 2010 arbetade jag deltid som årsboksredaktör vid Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm. Jag redigerade de tre årsböckerna Hållbara värden: Åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft (2008), Samtal i rörelse: Elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft (2009) samt Allt som tänkas kan: 29 ingångar till vetenskapens villkor (2010).

Mellan 2018 och 2020 var jag biträdande verksamhetsledare för nystartade LU Futura, en tvärvetenskaplig tankesmedja för framtidsfrågor vid Lunds universitet.

Senaste forskningsoutput

Marie Cronqvist (red.), Casper Sylvest (red.) & Rosanna Farbøl (red.), 2021, (Accepted/In press) Palgrave Macmillan.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Marie Cronqvist & Matthew Grant, 2021, (Accepted/In press) Civil defence in Western Europe during the Cold War: Sociotechnical imaginaries of survival and preparedness. Cronqvist, M., Sylvest, C. & Farbøl, R. (red.). Palgrave Macmillan

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (121)