Marie Cronqvist

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Medievetenskap

Nyckelord

Forskning

Mina forskningsintressen har hittills kretsat kring 1900-talets kultur- och mediehistoria i allmänhet och kalla krigets kultur i synnerhet. Medie- och kulturnalytiska samt narratologiska perspektiv har stått i centrum. I tidigare projekt har jag arbetat med kalla krigets fiktion och film, populärkulturella berättelser om tredje världskriget, svensk civilförsvarskultur, kalla krigets kulturarv, och transnationell radio och television.

Min avhandling Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur (2004) utforskade spionen som kulturell gestalt i 1950- och 1960-talens medier och populärkultur. I mitt postdok-projekt "Folkhemmet i atomåldern. Civilförsvarsupplysningen och den svenska gemenskapsberättelsen, 1945-1965" (VR, 2005-2009) undersökte jag berättelserna om hot och trygghet, ofärd och välfärd, i 1950- och 1960-talens svenska civilförsvarsinformation. Projektet resulterade i ett antal artiklar och bokkapitel på svenska, engelska och tyska.

I mitt nuvarande forskningsprojekt "Entangled television histories. Media networks and programme exchange between Sweden and the GDR, 1969-1989" (RJ, 2015-) undersöker jag sociala nätverk och programutbyte mellan Sveriges Television och Fernsehen der DDR under 1970- och 1980-talen. Projektet anknyter därmed till inte bara fältet transnationell television, utan också den nya trenden inom europeiska kallakrigsstudier, där fokus ligger på kontakter, förbindelser och samarbete mellan länder på olika sidor om järnridån. I anslutning till det egna forskningsprojektet har jag startat en forskargrupp, där två ytterligare forskare ingår, Sune Bechmann Pedersen och Laura Saarenmaa. Projektet har titeln "Transborder television. The Nordic countries and the GDR" (Crafoordska stiftelsen, 2016-).

Sedan 2013 är jag koordinator för ett tvärvetenskapligt forskarnätverk vid LU vid namn "Krigets kvarlevor". Vår första antologi utkommer tidigt 2018 och har titlen War Remains. Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars (Lund: Nordic Academic Press). Boken är Kriterium-granskad. Själv skriver jag om krig och litterär journalistik.

Genom åren har jag varit redaktör för ett antal forskarantologier, däribland 1973. En träff med tidsandan (Lund: Nordic Academic Press, 2008, medredaktörer Lina Sturfelt och Martin Wiklund) och Det goda seminariet. Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum (Stockholm/Göteborg: Makadam, 2016, medredaktör Alexander Maurits).

Sedan 2014 är jag också koordinator för det internationella forskningsnätverket "Entangled media histories (EMHIS)" (STINT Institutional Grant, 2014-), med medlemmar från Sverige, Tyskland, Storbritannien, Portugal och Australien. Jag är Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Sydney, Australien, och Visiting Fellow vid Centre for Media History vid Bournemouth University, Storbritannien. Jag har varit gästforskare vid European University Institute i Florens, Italien, och Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Tyskland.

Samverkan

Jag skriver regelbundet i dags- och veckopress, bland annat i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Populär Historia och Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap.

Mellan 2013 och 2016 var jag Lunds universitets representant i Humtank, en nationell tankesmedja för humaniora. Mitt arbete i Humtank innebar bland annat skrivande av debattartiklar och arrangemang av seminarier, exempelvis vid Bokmässan i Göteborg och i Almedalen.

Mellan 2007 och 2010 arbetade jag deltid som årsboksredaktör vid Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm.

Från och med januari 2018 är jag biträdande verksamhetsledare för den tvärfakultära tankesmedjan LU Futura vid Lunds Universitet.

Senaste forskningsoutput

Marie Cronqvist, 2020 jun, Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström. Bruhn, T. (red.). Lund: Studia Rhetorica Lundensia - Lunds universitet, (Studia Rhetorica Lundensia; nr. 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Marie Cronqvist, 2020 maj 16, LU Futura, Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Marie Cronqvist, 2020 maj 8, Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (117)