Marie Dam

Doktorand

Forskning

Vad jag arbetar med

Jag började som doktorand i feromongruppen i december 2018. Jag arbetar med ett EU Horizon 2020-projekt som heter OLEFINE. Det handlar om att framställa miljövänliga alternativ till insektspesticider, nämligen feromoner, på ett biologiskt sätt, med hjälp av cellfabriker och metabolisk genteknik på jästsvampar och växter.

Jag kommer att forska på att finna och karakterisera lämpliga enzymer som kan användas i biosyntetiska feromonsyntesvägar för att kunna framställa feromoner för fjärilsarter som är ekonomiskt viktiga skadeinsekter på radgrödor och avsalugrödor.

Min bakgrund

Jag är ingenjör i bioteknik från Aalborg universitet, Danmark och har under de senaste åren arbetat med metabolisk genteknik på jästsvampar och optimering av insektsferomonproduktion med jäst som värdceller, anställd på först företaget Center for Biosustainability vid Danmarks tekniska universitetet och därefter på företaget Biophero.

Senaste forskningsoutput

Eko Roy Marella, Jonathan Dahlin, Marie Inger Dam, Jolanda ter Horst, Hanne Bjerre Christensen, Suresh Sudarsan, Guokun Wang, Carina Holkenbrink & Irina Borodina, 2020 sep, I: Metabolic Engineering. 61, s. 427-436

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carina Holkenbrink, Bao Jian Ding, Hong Lei Wang, Marie Inger Dam, Karolis Petkevicius, Kanchana Rueksomtawin Kildegaard, Leonie Wenning, Christina Sinkwitz, Bettina Lorántfy, Eleni Koutsoumpeli, Lucas França, Marina Pires, Carmem Bernardi, William Urrutia, Agenor Mafra-Neto, Bruno Sommer Ferreira, Dimitris Raptopoulos, Maria Konstantopoulou, Christer Löfstedt & Irina Borodina, 2020, I: Metabolic Engineering. 62, s. 312-321 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carina Holkenbrink, Marie I Dam, Kanchana R Kildegaard, Johannes Beder, Jonathan Dahlin, David Doménech Belda & Irina Borodina, 2018 sep, I: Biotechnology Journal. 13, 9, s. e1700543 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)