Marie Jessica Melin

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Forskning

Under mitt doktorand projekt kommer jag att titta på hur föräldrar och barn som deltar i longitudinella genetiska screeningstudier för type 1 diabetes påverkas. Skapar det en ökad oro för att barnet ska utveckla typ 1 diabetes och vilka faktorer är i så fall assosierade med oro och ängslan hos föräldrar och barn.

Jag kommer även att titta på hur nöjd man är med sitt beslut att deltaga i dessa studier och vilka faktorer som  är assosierade till nöjdhet.

Med min forskning hoppas jag kunna bidraga till en ökad förståelse för hur föräldrar och barn reagerar på att deltaga i studier baseread på genetisk screening och hur man kan stötta och hjälpa dem under sitt deltagande. Vidare tror jag även att en förståelse för vilka faktorer som påverkar hur deltagarna ser på sitt beslut att deltaga i en forskningsstudie kan vara till hjälp vid uppbygnandet av framtida liknande studier.

Senaste forskningsoutput

TEDDY Study Group, Krischer, J. P., Liu, X., Vehik, K., Akolkar, B., Hagopian, W. A., Rewers, M. J., She, J-X., Toppari, J., Ziegler, A-G., Lernmark, Å., Agardh, D., Andrén Aronsson, C., Ask, M., Bremer, J., Ericson-Hallström, E., Björne Fors, A., Fransson, L., Gard, T., Bennet, R. & 23 andraHyberg, S., Hanna Jisser, Johansen, F., Berglind Jónsdóttir, JOVIC, SILVIJA., Helena Elding Larsson, Lindström, M., Markus Lundgren, Månsson Martinez, M., Markan, M., Marie Jessica Melin, Mestan, Z., Nilsson, C. N., Ottosson, K., Rahmati, K., Ramelius, A., Falastin Salami, Sjöberg, A., Birgitta Sjöberg, Törn, C., Wallin, A., Wimar, Å. & Åberg, S., 2019 jun, I : Diabetes Care. 42, 6, s. 1051-1060 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Roth, R., Baxter, J., Vehik, K., Hopkins, D., Killian, M., Gesualdo, P., Marie Jessica Melin, Simell, B., Strauss, E., Åke Lernmark, Johnson, S. B. & TEDDY Study Group, 2017 jul 1, I : Developmental Psychobiology. 59, 5, s. 658-667 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Smith, L. B., Lynch, K., Kurppa, K., Koletzko, S., Krischer, J., Liu, E., Johnson, S. B., Agardh, D., Rewers, M., Bautista, K., Baxter, J., Lernmark, Å., Aronsson, C. A., Ask, M., Bremer, J., Carlsson, U. M., Cilio, C., Ericson-Hallström, E., Fransson, L., Gard, T. & 31 andraGerardsson, J., Bennet, R., Hansen, M., Hansson, G., Harmby, C., Hyberg-Karlsson, S., Johansen, F., Berglind Jonsdottir, Helena Elding Larsson, Forss, S. L., Markus Lundgren, Månsson-Martinez, M., Markan, M., Marie Jessica Melin, Mestan, Z., Rahmati, K., Ramelius, A., Rosenquist, A., Falastin Salami, Sibthorpe, S., Birgitta Sjöberg, Swartling, U., Amboh, E. T., Törn, C., Wallin, A., Wimar, Å., Åberg, S., Lynch, K., Parikh, H., Vehik, K. & TEDDY Study Group, 2017 mar 1, I : Pediatrics. 139, 3, e20162848.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)