Marie Jessica Melin

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Forskning

Under mitt doktorand projekt kommer jag att titta på hur föräldrar och barn som deltar i longitudinella genetiska screeningstudier för type 1 diabetes påverkas. Skapar det en ökad oro för att barnet ska utveckla typ 1 diabetes och vilka faktorer är i så fall assosierade med oro och ängslan hos föräldrar och barn.

Jag kommer även att titta på hur nöjd man är med sitt beslut att deltaga i dessa studier och vilka faktorer som  är assosierade till nöjdhet.

Med min forskning hoppas jag kunna bidraga till en ökad förståelse för hur föräldrar och barn reagerar på att deltaga i studier baseread på genetisk screening och hur man kan stötta och hjälpa dem under sitt deltagande. Vidare tror jag även att en förståelse för vilka faktorer som påverkar hur deltagarna ser på sitt beslut att deltaga i en forskningsstudie kan vara till hjälp vid uppbygnandet av framtida liknande studier.

Senaste forskningsoutput

Jeffrey P Krischer, Xiang Liu, Kendra Vehik, Beena Akolkar, William A Hagopian, Marian J Rewers, Jin-Xiong She, Jorma Toppari, Anette-G Ziegler, Åke Lernmark, Daniel Agardh, Carin Andrén Aronsson, Maria Ask, Jenny Bremer, Emelie Ericson-Hallström, Annika Björne Fors, Lina Fransson, Thomas Gard, Rasmus Bennet, Susanne Hyberg & 23 andra, Hanna Jisser, Fredrik Johansen, Berglind Jónsdóttir, SILVIJA JOVIC, Helena Elding Larsson, Marielle Lindström, Markus Lundgren, Maria Månsson Martinez, Maria Markan, Marie Jessica Melin, Zeliha Mestan, Caroline N Nilsson, Karin Ottosson, Kobra Rahmati, Anita Ramelius, Falastin Salami, Anette Sjöberg, Birgitta Sjöberg, Carina Törn, Anne Wallin, Åsa Wimar, Sofie Åberg & TEDDY Study Group TEDDY Study Group, 2019 jun, I: Diabetes Care. 42, 6, s. 1051-1060 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Randi K. Johnson, Åke Lernmark, Carin Andrén Aronsson, Maria Ask, Jenny Bremer, Corrado Cilio, Emelie Ericson-Hallström, Annika Björne Fors, Lina Fransson, Thomas Gard, Rasmus Bennet, Monica Hansen, Suzanne Hyberg-Karlsson, Hanna Jisser, Fredrik Johansen, Berglind Jónsdóttir, SILVIJA JOVIC, Helena Elding Larsson, Marielle Lindström, Markus Lundgren & 17 andra, Maria Månsson Martinez, Maria Markan, Marie Jessica Melin, Zeliha Mestan, Caroline N Nilsson, Karin Ottosson, Kobra Rahmati, Anita Ramelius, Falastin Salami, Anette Sjöberg, Birgitta Sjöberg, Carina Törn, Anne Wallin, Åsa Wimar, Sofie Åberg, Jill M Norris & TEDDY Study Group TEDDY Study Group, 2019, I: Scientific Reports. 9, 1, 14819.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (6)