Marie Sépulchre

Postdoktor

Forskning

Min forskning handlar om funktionshinder/funktionalitet, medborgarskap, aktivism och rätten till icke-diskriminering. Jag fick min doktorsexamen från Uppsala universitet, där jag studerade påståenden från funktionsrättsaktivister i Sverige - avhandlingen publicerades som en bok för Routledge med titeln ”Disability and Citizenship Studies”. I mitt nuvarande postdok-projekt undersöker jag hur "diskriminering på grund av funktionsnedsättning" förstås i två olika kontexter: Sverige och USA.

CV och publikationer