Marie-Louise Edvinsson

Forskare, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • Hjärtsvikt, Kardiovaskulär sjukdom

Forskning

Doktors examen: 2014-02-21 Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Intern medicin,

Natriuretic Peptides and the Microcirculation in Heart Failure Patients.

Huvudhandledare: Docent, Öl Sven E. Andersson

Biträdande handledare: PhD, Öl, Erik Uddman. 

Docentkompetens: docentansökan pågår;

         pedagogisk Forskarhandledare/docent kurs, MedCul                   2015

 

Specialistexamen: Medicinsk och kirurgisk sjukvård, BSc                1984

                              Pediatrik, MSc                                                        1988

                              Ledarskap i vården, 40p, HSC, LU                         1996

                              Specialistutbildning för kvalitetsinriktat arbete inom
                             
 Klinisk forskning och klinisk prövning, med monitorering
                              och kvalitetssäkring 10p, LU                                  2000-01

 

Nuvarande anställning: Klinisk utbildare/ klinisk forskare, VO: Akutsjukvård och Internmedicin, Lund, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet.

Senaste forskningsoutput

Marie Louise Edvinsson, Albin Stenberg & Karin Åström-Olsson, 2019, I: Journal of Geriatric Cardiology. 16, 1, s. 12-18 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)