Mariette Derwig

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Nyckelord

  • Prevention, Childhood obesity, Health promotion, Child Health Services, Child Centred Care

Forskning

I min forskning undersöker jag om en samtalsmodell som utgår från barnets perspektiv kan främja hälsosamma levnadsvanor i familjer och förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn. Samtalsmodellen, som fått namnet Grunda sunda vanor, ska användas av Sjuksköterskor på BVC i samtalen med barn och föräldrar om levnadsvanor och övervikt.

För att fastställa om Grunda sunda vanor är en användbar samtalsmodell, kartläggs både barnens, föräldrarnas och sjuksköterskornas erfarenheter av hälsosamtalen. I studien deltar 5 000 fyraåringar och deras föräldrar på 37 barnhälsovårdsenheter i Skåne.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (7)