Marita Cohn

Universitetslektor, Dr., Docent,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • telomerer, telomeras, DNA-bindande proteiner, alternativ telomerförlängning

Forskning

I våra kromosomer finns all den genetiska information som behövs för att bygga upp vår kropp. Denna information måste kopieras varje gång cellerna delar sig. Som en naturligt inbyggd mekanism försvinner lite av informationen från kromosomens ändar, telomererna, vid varje kopiering. Detta är en process som leder till att cellen åldras, vilket också bidrar till att vi människor åldras. Cancerceller åldras däremot inte på detta sätt eftersom de har aktiverat ett enzym, telomeras, som kan förlänga ändarna på kromosomerna. Detta leder till den mycket farliga ohämmade tillväxt som cancerceller uppvisar. Vår forskning syftar till att klarlägga de molekylära processerna för telomer-förlängning. Vi undersöker även alternativa telomeras-oberoende processer, sk. ALT, vilket sker i ca 10% av tumörtyperna. En substans som inhiberar förlängningen av telomererna har potential att fungera som en mycket generell cancer-behandling mot flertalet olika tumörtyper och genomslagskraften för en sådan terapi skulle bli mycket stor. Ökad kunskap om de cellulära processerna ger oss möjlighet att med säkerhet välja rätt måltavla och substans för behandling av patienter.

Utvald forskningsoutput

Marita Cohn, Ahu Karademir Andersson, Raquel Quintilla Mateo & Mirja Carlsson Möller, 2019 okt, I: G3: Genes, Genomes, Genetics. 9, 10, s. 3345-3358

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ahu Karademir Andersson, Cecilia Gustafsson, Roopesh Krishnankutty & Marita Cohn, 2017 jul 7, I: Journal of Molecular Biology. 429, 14, s. 2109-2123 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rikard Runnberg, Saishyam Narayanan & Marita Cohn, 2017 dec 1, I: Scientific Reports. 7, 1, 8729.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ahu Karademir Andersson, Stina Oredsson & Marita Cohn, 2016 sep 26, I: Yeast (Chichester, England). 33, 12, s. 633–646 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marita Cohn & Ahu Karademir Andersson, 2017 mar, I: Yeast. 34, 3, s. 95-109 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helena Fridholm, Eimantas Astromskas & Marita Cohn, 2012, I: Nucleic Acids Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cecilia Gustafsson, Jenny Rhodin & Marita Cohn, 2011, I: Journal of Biological Chemistry. 286, 52, s. 45174-45185

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Rhodin, Cecilia Gustafsson & Marita Cohn, 2011, I: Genome Integrity. 2, 1, 9 s., 2.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Rhodin, Ramesh Tati & Marita Cohn, 2008, I: FEMS Yeast Research. 8, 8, s. 1289-1302

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marita Cohn & E.H. Blackburn, 1995, I: Science. 269, 5222, s. 396-400

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (27)