Markku Rummukainen

Professor, Fil.dr.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • klimat, klimatforskning, klimatmodeller, klimatförändring

Forskning

Min forskning handlar om utveckling och utvärdering av avancerade regionala och globala klimat- och jordsystemmodeller, och deras tillämpningar på klimatprojektioner och -scenarier. Modellutvecklingen grundar sig på fysikalisk vetenskaplig förståelse av klimatsystemet och dess processer.

Under de senaste 15 åren, jag har koordinerad tre stora svenska forskningsprogram om klimatfrågor som involverat flera forskargrupper vid olika universitet samt institut. Dessa program har banat väg till klimatmodelleringsforskningen i Sverige idag samt bidrag i internationella projekt. Jag har även bidragit till FN:s klimatpanels (IPCC) arbete, medverkat i den svenska delegationen till FN:s klimatförhandlingar och deltagit i flera olika rådgivande grupper i Sverige och andra länder. Under åren har jag därutöver diskuterat klimatforskning med olika avnämare genom dialoger och presentationer.

Min tidiga forskningskarriär fram till 1997 var fokuserad på stratosfärozon (ozonskiktet) inte minst på Arktis. Det handlade om mätningar med olika tekniker i norra Finland och Svalbard, analys av data samt numerisk global modellering av den så kallade mellersta atmosfären (10-80 km höjd), i samarbete med internationella forskargrupper och i gemensamma projekt.

Utöver min egen forskning och forskningsledarskap vid Lunds universitet är jag docent i meteorologi vid Helsingfors universitet i Finland samt klimatrådgivare vid SMHI.

Senaste forskningsoutput

Markku Rummukainen, 2021 jul 30, Aftonbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Marie Appelstrand, Anders Lindroth, Ola Olsson, Markku Rummukainen & Henrik G. Smith, 2021 apr 26, Dagens nyheter (DN debatt).

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (51)