Markus Idvall

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Gribshunden, Griffen, Gripen

  Lizette Gradén (red.), Markus Idvall (red.) & Björn Magnusson Staaf (red.), 2019 dec, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 10, s. 1-83 84 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 3. Inledning

  Lizette Gradén, Markus Idvall & Björn Magnusson Staaf, 2019 dec, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 10, s. 5-10 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. ETN:TÅG

  Charlotte Hagström (red.), Karin Gustavsson (red.) & Markus Idvall (red.), 2019, Lund. 124 s. (ETN. Etnologisk skriftserie; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Informerat samtycke i 10-talets forskarvärld

  Markus Idvall, 2019, Kultur X: 10-talet i kulturvetenskaplig belysning. Höög, V., Kärrholm, S. & Nilsson, G. (red.). Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet, s. 129-143 15 s. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 24).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Medicinskt gränsarbete mellan krig och fred: Hur den nationella gränsen upprätthölls och öppnades 1943-1948

  Markus Idvall, 2019, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 31-43 13 s. (Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Patientens kropp: Känslor, makt och reciprocitet i transplantationsvärlden

  Markus Idvall, 2019, I : Budkavlen: Tidskrift för etnologi och folkloristik. 98, s. 122-137 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Perspektiv på tåg, räls och järnvägar

  Charlotte Hagström, Karin Gustavsson & Markus Idvall, 2019, ETN:TÅG. Lund, s. 5-7 3 s. (ETN. Etnologisk skriftserie; vol. 9).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. 2018
 10. How Individuals with Parkinson's Disease Go Along with Clinical Trials

  Markus Idvall, 2018 maj 7.

  Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

 11. Gåva och offer: Om organdonation till en nära anhörig

  Markus Idvall, 2018, Mitt och ditt: Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse. Salomonsson, K. (red.). Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Vol. 17. s. 137-151 15 s. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 17).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. The Phenomenon of Brain World: Neuroculture in the Making by Patients with Parkinson's Disease

  Markus Idvall, 2018, I : Culture Unbound. 10, 1, s. 102-115 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2017
 14. History of an Immigrant Neighbourhood in Denmark

  Markus Idvall, 2017, I : Ethnologia Scandinavica. 47, s. 201-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. Interpreting the brain in society: Cultural reflections on neuroscientific practices

  Kristofer Hansson (red.) & Markus Idvall (red.), 2017, Lund: Arkiv förlag. 167 s. (The Pandora Series)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 16. Introduction: Interpreting the brain in society

  Kristofer Hansson & Markus Idvall, 2017, Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices . Hansson, K. & Idvall, M. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 11-15 (The Pandora Series).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Taking part in Clinical trials: The therapeutic ethos of patients and public towards experimental cell transplantations

  Markus Idvall, 2017, Interpreting the brain in society: Cultural reflections on neuroscientific practices. Hansson, K. & Idvall, M. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 127-151 (The Pandora Series; vol. 25).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. 2016
 19. Synchronizing self with science: How patients, family and public seek concord with clinical trials

  Markus Idvall, 2016 maj 20, s. 1-1. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 20. 2015
 21. Järnvägstunneln och undervattensbron : på tvärs i 1880-talets Öresundsområde

  Markus Idvall, 2015, (Unpublished) s. 1-1.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 22. Negotiating consensus : how patients and scientists co-produce and seek concordance when new biomedical standards and health practices are targeted

  Markus Idvall, 2015, (Unpublished) s. 1-6. 6 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 23. 2014
 24. Communicating with individuals receiving home mechanical ventilation : the experiences of key communication partners

  Laakso, K., Markstrom, A., Havstam, C., Markus Idvall & Hartelius, L., 2014, I : Disability and Rehabilitation. 36, 11, s. 875-883

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Natur över gränserna : när tyskar, danskar och sydsvenskar delar skog med varandra

  Markus Idvall, 2014, Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Midholm, L., Saltzman, K. & Ek-Nilsson, K. (red.). Institutet för språk och folkminnen, s. 91-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. 2013
 27. Focus group conversations on clinical possibilities and risks within Parkinson disease : a Swedish case study

  Markus Idvall, Andréa Wiszmeg & Susanne Lundin, 2013, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 33 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. 2012
 29. The Body as a Societal Resource in Transnational Giving: The Organ-Exchange Organizations of Scandiatransplant and Balttransplant

  Markus Idvall, 2012, The Body as Gift, Resource, and Commodity: Exchanging Organs, Tissues, and Cells in the 21st Century. Gunnarson, M. & Svenaeus, F. (red.). Södertörn University, s. 204-234

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. 2011
 31. Communication experience of individuals treated with home mechanical ventilation.

  Laakso, K., Markström, A., Markus Idvall, Havstam, C. & Hartelius, L., 2011, I : International Journal of Language & Communication Disorders. 46, 6, s. 686-699

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Den särskilda sommarkolonin för barn med sockersjuka. Mötesplats och fristad i 1940- och 50-talens Sverige

  Markus Idvall, 2011, I : Socialmedicinsk tidskrift. 88, 3, s. 249-256

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik

  Alftberg, Å. (red.), Kristofer Hansson (red.), Markus Idvall (red.), Lars-Eric Jönsson (red.), Max Liljefors (red.) & Gabriella Nilsson (red.), 2011, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 34. Framing the public: the policy process around xenotransplantation in Latvia and Sweden 1970-2004

  Kristofer Hansson, Susanne Lundin, Kaleja, J., Putnina, A. & Markus Idvall, 2011, I : Science and Public Policy. 38, 8, s. 629-637

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Nya avhandlingar: Öst är Väst men Väst är bäst

  Markus Idvall, 2011, I : Rig. 94, 3, s. 158-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. 2010
 37. Brobyggare i transnationell hembygd: Om danskar och tyskar som köper eller hyr hus i Småland

  Markus Idvall, 2010, Träskoposten: Nyhetsblad för Långasjö socken, 3, s. 12-12.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 38. Manifest glömska: Bromotståndet som gömt och glömt samhällstrauma

  Markus Idvall, 2010, Regionauterna: Öresundsregionen från vision till vardag. Löfgren, O. & Nilsson, F. (red.). Makadam förlag, s. 181-197

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. 2009
 40. Nybyggare, utvandrare, stamgäster: Om danskar och tyskar som köper eller hyr hus i Småland

  Markus Idvall, 2009, Speglingar av Småland. Littberger Caisou-Rousseau, I., Nilson, M. & Sjöholm, C. (red.). Isaberg förlag, s. 81-95

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Riskpatienter med ansvar – att välja mellan en marginell och en fullgod donator

  Susanne Lundin & Markus Idvall, 2009, Mellan offentligt och privat. Elva berättelser om hälso- och sjukvården. Om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården. Lindberg, K. L. & Blomberg, M. (red.). Santérus förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Ventilator-Supported Communication: A Case Study of Patient and Staff Experiences

  Laakso, K., Hartelius, L. & Markus Idvall, 2009, I : Journal of Medical Speech-Language Pathology. 17, 4, s. 153-164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. 2008
 44. Etnologi

  Markus Idvall, 2008, (Accepted/In press) Makt över mitt eget liv. Flervetenskaplig forskning om långtidssjukas möjligheter och hinder i familj, vård, omsorg och samhälle. En antologi från Vårdalinstitutet. Lindgren, B. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Plats som produkt. Kommersialisering och paketering.

  Markus Idvall, 2008, I : Sociologisk Forskning. 4, s. 108-110

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. Prioriteringar och etnologi - njurtransplantationers symboliska värden i organbristens spår

  Markus Idvall, 2008, (Accepted/In press) Makt över mitt eget liv. Flervetenskaplig forskning om långtidssjukas möjligheter och hinder i familj, vård, omsorg och samhälle. En antologi från Vårdalinstitutet. Lindgren, B. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. 2007
 48. Att höra till de äldre på väntelistan för njurtransplantation. Situkulturella, biokulturella och sociokulturella aspekter på åldrande

  Markus Idvall, 2007, Åldrandets betydelser. Jönsson, L-E. & Lundin, S. (red.). Studentlitteratur AB, s. 147-174

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Sticka ut, snedda, gå till. Hur fritidsseglare gör Öresundsregionen

  Markus Idvall, 2007, Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum. Nilsson, F., Sanders, H. & Stubbergaard, Y. (red.). Makadam förlag, s. 369-402

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Strategisk öppenhet. Mitt möte med en njursjuk man

  Markus Idvall, 2007, ETN: KRY, 3, s. 59-68.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 51. Ta plats eller få plats?

  Markus Idvall, 2007, I : Rig. 2, s. 109-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 52. 2006
 53. The xenotransplantation narratives of nine type 1 diabetic patients with renal failure

  Markus Idvall, 2006, I : Xenotransplantation. 13, 6, s. 509-511

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. 2005
 55. Differences in Scandinavian Habitus

  Markus Idvall, 2005, I : Ethnologia Scandinavica. 35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 56. Intervjun som kulturlaborativ praktik

  Markus Idvall, 2005, Linköping Electronic Conference Proceedings. s. 1-16 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Föregående 1 2 Nästa