Markus Lahtinen

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Forskning

Jag har ett allmänt forskningsintresse kring digitalisering och dess konsekvenser. Sedan 2006 har jag intresserat mig för samspelet mellan människa/organisation och teknik, speciellt på förhållanden som försvårar digitalisering bland företag och förvaltning. Dessutom arbetar jag med att förstå och aktivt utveckla digitaliseringen av högre utbildning och forskning.

Undervisning

Sedan 2002 har jag arbetet som lärare och forskare vid institutionen för informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds univerisitet. Genom åren har jag undervisat interaktionsdesign, systemanalys, digitalisering, riskhantering och kvalitetssäkring, beslutsstödsystem och kurser som berör relationen IT, företagande, marknad och omvärld.

Samverkan

Forskning bör styras i riktning mot utmaningar som är angelägna och viktiga. Ett kritiskt led i forskningsprocessen är att nå ut med forskningsresultat till en vidare publik och för den enskilde forskaren innebär det att man ofta behöver agera som sin egen journalist för att man ska nå ut med sina resultat. Det har varit ett naturligt inslag från första dagen jag började forska inom ramen för LUSAX forskargrupp vid Ekonomihögskolan 2006. LUSAX är en icke-vinstdrivande forskargrupp som har som grundvärdering att användbar forskning skapas i nära samarbete med den privata sektorn, den offentliga sektorn och andra intresseorganisationer. I mitt eget fall deltar jag som forskare regelbundet i olika externa sammanhang som berör frågor kring säkerhetsledning, användning av digital säkerhetsteknologi och kamerabevakning. Förutom min säkerhetsforskning deltar jag även i arbetet med att utveckla det digitala lärandet vid Ekonomihögskolan.

Senaste forskningsoutput

Markus Lahtinen, 2020 okt, Säkerhetsinstallatören, s. 33-34 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Markus Lahtinen, 2020 jun 7.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Markus Lahtinen, 2019 dec 12, 2 s. Lusax security informatics.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (33)