Märta Wallinus

knuten till universitetet, Med.dr., Leg. psykolog, Docent, Docent, Med.dr., Psykologprogrammet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri
  • Psykologi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Beroendelära
  • Neurovetenskaper
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Nyckelord

  • våld, psykisk ohälsa, tidig prevention, kriminalitet

Forskning

Yrkesarbete

Märta har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom kriminalvård och rättspsykiatri med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Hon har alltid varit engagerad i metodutveckling och har bl.a. utvecklat en metod för kombinerad våldsriskscreening och riskhantering samt implementerat en strukturerad riskhanteringsplan för hantering av våldsrisk hos patienter inom rättspsykiatrin i Region Skåne och Region Kronoberg. Märta har även översatt metoder från engelska till svenska, såsom en manual för bedömning av skyddsfaktorer mot våldsbrott, SAPROF, ett självrapporteringsinstrument av externaliserande beteenden och ohälsa, Externalizing Spectrum Inventory - Brief Form och en behandlingsmanual för behandling av aggression med stöd av Virtual Reality (Virtual Reality Aggression Prevention Training).

Undervisning

Märta är en flitigt anlitad föreläsare åt bl.a. universitet, sjukvården, polisen, socialtjänsten och skolverksamheter inom områdena psykisk ohälsa, våld och kriminalitet samt preventiva insatser.

Senaste forskningsoutput

Fernando Renee González Moraga, Garcia, D., Billstedt, E. & Märta Wallinus, 2019 maj 14, I : Frontiers in Psychology. 10, 984.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fernando Renee González Moraga, Sygel, K., Garcia, D., Enebrink, P., Billstedt, E., Sean Perrin, Björn Hofvander & Märta Wallinus, 2019, (Accepted/In press).

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Visa alla (24)