Martin Berggren

Universitetslektor, Universitetslektor, Biträdande lektor, Postdoktor, Université du Québec à Montréal, Docent, FD, Filosofie magister

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser
  • Mikrobiologi
  • Naturgeografi
  • Ekologi

Forskning

Akvatisk biogeokemi vid INES har ett särskilt men inte exklusivt fokus på löst organiskt kol i boreala sötvattenssystem. Pågående student- och forskningsprojekt behandlar ett brett spektrum av ämnen, från reglering av vattenkemi via processer i den omgivande marken, till omsättning av näringsämnen i sjöar och estuarier, samt rekonstruktioner av planktonfödovävar. Nyligen genomförda fältkampanjer har riktat in sig på estuarier och flodmynningar längs de svenska kusterna med syfte att skapa en bättre förståelse för hur avrinningen från land bidrar till biologisk syreförbrukning i Östersjöns kustområden.

Senaste forskningsoutput

Panneer Selvam, B., Lapierre, J-F., Soares, A., Bastviken, D., Karlsson, J. & Martin Berggren, 2019 okt, I : Aquatic Sciences. 81, 4, 57.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Soares, A. & Martin Berggren, 2019, I : Marine Environmental Research. 148, s. 39-45

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Münzner, K. & Martin Berggren, 2019, I : Environmental Microbiology. 21, 4, s. 1425-1435

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (64)