Martin Bergström

UniversitetslektorTidigare namn: Martin Olsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Jag intresserar mig för effektutvärderingar av familjeinsatser. Effektutvärderingarna innebär bland annat experimentella och kvasiexperimentella designer. Dessutom intresserar jag mig för psykometriska mätinstrument. Detta speglar även vad jag undervisar om. Jag är med i forskargruppen Barn, familj, välfärd på Socialhögskolan. För närvarande arbetar jag bland annat med ett större forskningsprojekt om Multidimensional Treatment Foster Care metoden på ungdomshem.

Forskning

Jag är kursföreståndare för kursen Socialt arbete med inriktning på familjer (15 hp, avancerad nivå, ges som valbar kurs på termin 7). Jag föreläser även på kurserna: Perspektiv på sociala problem och interventioner, Kommunikation och handling i socialt arbete och Professionellt socialt arbete

Senaste forskningsoutput

Lars Harrysson (red.), Gunvor Andersson (red.), Staffan Blomberg, Ulrika Levander, Lina Ponnert, Susanna Johansson, Maria Kläfverud, Martin Bergström, Sofia Linderot, Em Andersson, Bodil Rasmusson & Lejla Idrizovic, 2020 apr 15, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 106 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2020, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Martin Bergström, Marianne Cederblad, Kickan Håkansson, Ann Kristine Jonsson, Christian Munthe, Bo Vinnerljung, Ingegerd Wirtberg, Pernilla Östlund & Knut Sundell, 2020 jan, I : Research on Social Work Practice. 30, 1, s. 3-18 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (32)