Martin Bergvall

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • Ekonomisk Demografi

Forskning

Jag är en forskarstudent vid Ekonomisk-Historiska Institutionen på Lunds universitet. Min forskning berör skilsmässoutvecklingen i Sverige 1915-2015 från både ett makro- och ett mikro-perspektiv. Jag fokuserar på ekonomiska och sociala faktorer som förklaringar till skilsmässor under 1900-talet. 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)