Martin Dribe

Professor, FD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • demografi

Forskning

Jag är sedan 2010 professor i ekonomisk historia med särskild inriktning på ekonomisk demografi och föreståndare för Centrum för ekonomisk demografi. Min forskning behandlar ekonomisk demografi i ett historiskt perspektiv och täcker mortalitet, fruktsamhet, migration, parbildning och social rörlighet. Forskningen har publicerats i de ledande tidskrifterna i demografi och ekonomisk historia. Merparten av min forskning baseras på longitudinella individdata och jag är för närvarande ansvarig för Skånes ekonomisk-demografiska databas och leder även forskningsprogrammet En industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudie (Riksbankens Jubileumsfond, 2016-2022).

Jag har undevisat i ekonomisk historia och demografi på alla nivåer men är för närvarande mest involverad på master- och forskarutbildningsnivå. Jag handleder också doktorander i ekonomisk historia men inrikting på ekonomisk demografi.

Undervisning

EKHM67: Causes of Demographic Change

EOSE05: Demographic Challenges

EKHM72: Population and Living Standads 

Senaste forskningsoutput

Martin Dribe & Francesco Scalone, 2021 jan, I : SN Social Sciences. 1, 1, 21.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Dribe, 2020 dec 29, Poverty in the History of Economic Thought: From Mercantilism to Neoclassical Economics. Lundahl, M., Rauhut, D. & Hatti, N. (red.). Abingdon: Routledge, s. 44-55 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (156)