Martin Dribe

Professor, FD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • demografi

Forskning

Jag är professor i ekonomisk historia med särskild inriktning på ekonomisk demografi och föreståndare för Centrum för ekonomisk demografi. Min forskning behandlar ekonomisk demografi i ett historiskt perspektiv och täcker mortalitet, fruktsamhet, migration, parbildning och social rörlighet. Forskningen har publicerats i de ledande tidskrifterna i demografi och ekonomisk historia. Merparten av min forskning baseras på longitudinella individdata och jag är för närvarande ansvarig för Skånes ekonomisk-demografiska databas och leder även forskningsprogrammet En industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudie (Riksbankens Jubileumsfond, 2016-2022).

Jag har undevisat i ekonomisk historia och demografi på alla nivåer men är för närvarande mest involverad på master- och forskarutbildningsnivå. Jag handleder också doktorander i ekonomisk historia men inrikting på ekonomisk demografi.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Scalone, F. & Martin Dribe, 2019, Dalla fonte al database: per una storia economica e sociale delle popolazioni del passato. Fornasin, A. & Gasperoni, M. (red.). San Marino: Universitu of San Marino, s. 97-114 (Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici; vol. 43).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (148)