Martin Hansson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • archaeology, historical archaeology, medieval archaeology

Forskning

Genom mitt arbete som uppdragsarkeolog har jag erfarenhet av att undersöka och bearbeta material från många tidsperioder, men intresset har alltid fokuserats på medeltid och nyare tid. Framförallt har jag intresserad mig för landskapsarkeologi, makt och rumsliga förhållanden. Betydelsen av stående byggnader har varit en viktig del. Byggnader, i mitt fall framför allt borgar, möjliggör ett otal olika analyser av dåtidens samhälle. I min avhandling var avsikten att ge en helhetsbild av det medeltida frälsets framväxt, hur denna grupp manifesterade sig i landskapet och hur man använde landskapet till att på olika sätt framhäva sin sociala status. Källmaterialet utgjordes av alltifrån runstenar, kyrkor, borglämningar, skriftliga källor till historiska kartor. Min avhandling kan ses som ingående i den nisch inom historisk arkeologi som under 1990- och 2000-talet fokuserat på hur makt och sociala relationer avspeglat sig i materiell kultur. Under 2003 genomförde jag ett post-doc-projekt finansierat av STINT vid Department for Archaeology i Reading, England. Avsikten var att jämföra hur aristokratin i olika delar av Europa organiserade sina huvudgårdar och borgar och landskapet runt dessa för att se om det gick finna en gemensam aristokratisk rumslig ideologi på en europeisk nivå och vad denna ideologi i så fall syftade till.

Senaste forskningsoutput

Martin Hansson, 2019 maj 29, Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén. Ljung, C., Andreasson Sjögren, A., Berg, I., Engström, E., Hållans Stenholm, A-M., Jonsson, K., Klevnäs, A., Qviström, L. & Zachrisson, T. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 48-50 (Stockholm Studies in Archaeology; nr. 77).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Martin Hansson, Nilsson, P. & Svensson, E., 2019 feb 28, I : International Journal of Historical Archaeology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jes Wienberg, Hans Andersson, Martin Hansson, Mats Roslund & Andrén, A., 2019 feb 5, Sydvenska dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (64)