Martin Hansson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • archaeology, historical archaeology, medieval archaeology

Forskning

Genom mitt arbete som uppdragsarkeolog har jag erfarenhet av att undersöka och bearbeta material från många tidsperioder, men intresset har alltid fokuserats på medeltid och nyare tid. Framförallt har jag intresserad mig för landskapsarkeologi, makt och rumsliga förhållanden. Betydelsen av stående byggnader har varit en viktig del. Byggnader, i mitt fall framför allt borgar, möjliggör ett otal olika analyser av dåtidens samhälle. I min avhandling var avsikten att ge en helhetsbild av det medeltida frälsets framväxt, hur denna grupp manifesterade sig i landskapet och hur man använde landskapet till att på olika sätt framhäva sin sociala status. Källmaterialet utgjordes av alltifrån runstenar, kyrkor, borglämningar, skriftliga källor till historiska kartor. Min avhandling kan ses som ingående i den nisch inom historisk arkeologi som under 1990- och 2000-talet fokuserat på hur makt och sociala relationer avspeglat sig i materiell kultur. Under 2003 genomförde jag ett post-doc-projekt finansierat av STINT vid Department for Archaeology i Reading, England. Avsikten var att jämföra hur aristokratin i olika delar av Europa organiserade sina huvudgårdar och borgar och landskapet runt dessa för att se om det gick finna en gemensam aristokratisk rumslig ideologi på en europeisk nivå och vad denna ideologi i så fall syftade till.

Senaste forskningsoutput

Martin Hansson & Per Stille, 2021 apr 1, Runrön: Runologiska bidrag utgivna avInstitutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. MacLeod, M., Bianchi, M. & Williams, H. (red.). Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, s. 193-213 20 s. (Runrön : runologiska bidrag / utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet; vol. 24).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Martin Hansson, 2020 dec 15, Vivre au Château. Ettel, P., Flambard Héricher, A-M. & O'Conor, K. (red.). Caen: Presses universitaires de Caen, les Publications du CRAHM., Vol. 29. s. 165-173 8 s. (Château Gaillard : études de castellologie médiévale; vol. 29).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Svensson, Martin Hansson & Pia Nilsson, 2020 dec 1, I: Post-Medieval Archaeology. 54, 2, s. 165-185 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (69)