Martin Jarenmark

Forskningsingenjör

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi
  • Oorganisk kemi
  • Multidisciplinär geovetenskap

Forskning

Inom molekylär paleontologi undersöker man med hjälp av kemiska och spektrometriska metoder ursprung, evolution och egenskaper hos utdöda arter som bevarats som fossil. Målet är att erhålla molekylär information om biomolekyler som förekom i organismerna medan de levde. Tillsammans med den ansvarige forskaren Johan Lindgren ansvarar jag för det nya molekylär paleontologilaboratoriet vid Geologiska institutionen i Lund. Mitt arbete omfattar produktion av både syntetiska och biologiska referensmaterial samt kemisk analys av fossila prover. De huvudsakliga tekniker som används är vanliga kemiska metoder t.ex. extraktioner, kromatografi, kristallisationer och diverse analystekniker t.ex. NMR och IR spektroskopi.

Senaste forskningsoutput

Kjær, K. S., Van Driel, T. B., Harlang, T. C. B., Kunnus, K., Biasin, E., Ledbetter, K., Hartsock, R. W., Reinhard, M. E., Koroidov, S., Li, L., Laursen, M. G., Hansen, F. B., Vester, P., Christensen, M., Haldrup, K., Nielsen, M. M., Dohn, A. O., Pápai, M. I., Møller, K. B., Chabera, P. & 20 andraLiu, Y., Tatsuno, H., Timm, C., Martin Jarenmark, Jens Uhlig, Sundstöm, V., Kenneth Wärnmark, Petter Persson, Németh, Z., Szemes, D. S., Bajnóczi, É., Vankó, G., Alonso-Mori, R., Glownia, J. M., Nelson, S., Sikorski, M., Sokaras, D., Canton, S. E., Lemke, H. T. & Gaffney, K. J., 2019, I : Chemical Science. 10, 22, s. 5749-5760 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Khakhulin, D., Lawson Daku, L. M., Leshchev, D., Newby, G. E., M. Jarenmark, Bressler, C., Wulff, M. & Canton, S. E., 2019, I : Physical Chemistry Chemical Physics. 21, 18, s. 9277-9284 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lindgren, J., Sjövall, P., Thiel, V., Zheng, W., Ito, S., Wakamatsu, K., Hauff, R., Kear, B. P., Engdahl, A., Alwmark, C., Eriksson, M. E., Jarenmark, M., Sachs, S., Ahlberg, P. E., Marone, F., Kuriyama, T., Gustafsson, O., Malmberg, P., Thomen, A., Rodríguez-Meizoso, I. & 3 andraPer Uvdal, Ojika, M. & Mary H. Schweitzer, 2018, I : Nature. 564, 7736, s. 359-365 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)