Martin Johansson

Universitetslektor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • njure, regeneration , cancer

Forskning

Njurarna är komplicerade organ som utsöndrar gifter och andra oönskade föreningar. Dessutom kontrollerar de viktiga funktioner som blodtryck, saltbalans och kroppens pH-värde. Njursjukdom kan bli livshotande och globalt ses en kraftig ökning av antalet njursjuka som i dagsläget räknas i 100-tals miljoner patienter.

Vi forskar därför på njursjukdom med fokus på två huvudsakliga områden.

I. NJURREGENERATION. Njurskada sker endast om sjukdomen kan övervinna njurens regenerativa kapacitet. Det är dock oklart hur njuren återskapar celler. Vi var först att beskriva en spridd cellpopulation lokaliserad till proximala tubuli i njuren som är kopplad till regeneration. Cellerna har stamcellsliknande egenskaper och uppvisar en radikalt avvikande metabolism jämfört med intilliggande celler. Vi utforskar för närvarande regleringen av dessa celler.

II NJURCANCER. Njurcancer finns i flera former. Den vanligaste (80%) och mest maligna formen kallas klarcellig njurcancer. Till skillnad från många andra former av cancer, så har varken strålning eller cytostatika någon effekt på klarcellig njurcancer och om den därför inte kan opereras bort i sin helhet dör patienten. Klarcellig njurcancer orsakas nästan alltid av unika förändringar av den cellulära metabolismen orsakat av bi-allelisk förlust av VHL-genen. Detta inducerar ett s.k pseudohypoxiskt tillstånd. Vi utforskar denna avvikande metabolism med syftet att utveckla nya behandlingsprinciper baserade på metabol intervention.

Senaste forskningsoutput

Eric Morin, Cecilia Lindskog, Martin Johansson, Lars Egevad, Per Sandström, Ulrika Harmenberg, Lena Claesson-Welsh & Elin Sjöberg, 2020 apr, I: Journal of Pathology. 250, 4, s. 387-396 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Krzysztof M. Krawczyk, Helén Nilsson, Jenny Nyström, David Lindgren, Karin Leandersson, Karl Swärd & Martin E. Johansson, 2019, I: American Journal of Pathology. 189, 10, s. 1933-1944 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (64)