Martin Joorman

Postdoktor

Forskning

Forskningsintressen

  • Migrationsdomstolarna och vägledande avgöranden
  • Samtida tillämpningar av utvisning, avvisning och migrationsrättspolitik i Europa
  • Flyktingstudier, politiska protester, sociala rörelser och rätten
  • Samhällsvetenskaplig teori och kvalitativa forskningsmetoder

Pågående forskning

För hans doktorandprojekt studerar Martin Joormann juridiska beslut av prejudikatsvärde som är skrivna hos Migrationsöverdomstolen.Samtidigt är hans forskning fokuserad på den diskursiva legitimeringen av ut- och avvisningsbeslut. För att fördjupa denna diskursanalys av vägledande avgöranden genomför Martin Joormann även semistrukturerade forskningsintervjuer med domare som tar beslut i migrationsmål. Därmed är hans forskning generellt intresserad av legitimering genom allmänt tillgänglig information (domstolsbeslut och andra offentliga handlingar), medan den fokuserar mer specifikt på direkt och indirekt kommunikation mellan rättssystem och samhälle.

Senaste forskningsoutput

Dalia Abdelhady, Nina Gren & Martin Joormann, 2020 mar 25, (Accepted/In press) 1 uppl. Manchester University Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Dalia Abdelhady, Nina Gren & Martin Joormann, 2020 mar 25, (Accepted/In press) Refugees and the violence of welfare bureaucracies in Northern Europe. Abdelhady, D., Gren, N. & Joormann, M. (red.). 1 uppl. Manchester University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Martin Joormann, 2020 mar 25, (Accepted/In press) Refugees and the violence of welfare bureaucracies in Northern Europe. Abdelhady, D., Gren, N. & Joormann, M. (red.). 1 uppl. Manchester University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (15)