Martin L Olsson

Professor, överläkare, Vicedekan för forskningsinfrastruktur, , , , , , , , , Docent, Ph.D., M.D.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Nyckelord

  • Blodgrupp, Röda blodkroppar, Blodtransfusion, Molekylärgenetik

Forskning

Vi forskar om blodgrupper inom ämnet transfusionsmedicin!

Den röda blodkroppen är kroppens vanligaste cell - hela 84% av våra celler utgörs av denna viktiga celltyp som sköter syretransport till vävnaderna och fraktar bort slaggprodukter inkl. koldioxid i löst form. I min forskning har jag koncentrerat mig på de molekyler på den röda blodkroppens yta som skiljer sig åt mellan individer, våra s.k. blodgrupper. Vi bildar ungefär 2 miljoner röda blodkroppar varje sekund och lika många försvinner ur cirkulationen. Denna process är hårt reglerad för att vi varken ska få för mycket eller för lite blod.

Utan blodtransfusioner stannar sjukvården. Många patientkategorier kan behöva blod vid exempelvis operationer, olyckor, cancerbehandling eller medfödd blodbrist. Varje år ger blodgivare i Sverige kring 400.000 påsar blod och alla måste hamna hos rätt patient för att göra nytta.

Många känner till ABO- och Rh-blodgruppssystemen som är mycket viktiga att anpassa mellan givare och mottagare vid en blodtransfusion. Vad inte så många vet är att det finns ytterligare >360 blodgruppsmarkörer på den röda blodkroppens yta, inordnade i närmare 40 system. Även dessa har stor klinisk betydelse vid transfusion, transplantation, och när vi drabbas av infektioner och andra sjukdomar.

Vi har tidigare tagit reda på vad i våra gener som styr vilka blodgrupper vi får. Vi har även utvecklat DNA-baserade blodgrupperingsanalyser som nu används i sjukvården i Sverige och ute i världen. Bl.a. var vi i ett EU-projekt med och tog fram det första mikrochipset för automatiserad blodgruppstypning med genteknik. Vi har också varit med och upptäckt enzymer som kan konvertera blodgrupp A, B och AB till O, vilket belönades med Time Magazines pris för bästa uppfinning i kategorin "Hälsa". Vi är också de enda i Sverige som har upptäckt nya blodgruppssystem (två vid namn VEL och FORS!) men också bidragit till att etablera ytterligare två (GLOB och SID). Vi har dessutom forskat om att blodgrupper kan verka som naturlig resistens mot vissa infektioner, t.ex. HIV och malaria.

Just nu forskar min grupp (c:a 15 personer) med stort stöd av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ALF-anslag från staten till universitetssjukvården, Mats Paulsson stiftelse och Medicinska fakulteten m.fl.

Vi har tre övergripande mål:

1. Upptäcka nya blodgrupper och under söka deras funktion, bl.a. under blodbildningen.
2. Utröna blodgruppers funktion vid olika infektioner.
3. Utreda den röda blodkroppens roll i blodkoagulation och proppbildning.

På dessa olika sätt vill vi öka förståelsen för vår vanligaste cell, dess bildning och okända funktioner i kroppen vid normala och sjukliga tillstånd. Särskilt intresserade är vi av att göra blodtransfusioner ännu säkrare genom att se till att blodgrupperna passar så bra som möjligt.

Utvald forskningsoutput

Julia Westman, Benktander, J., Jill Storry, Peyrard, T., Annika Hult, Åsa Hellberg, Teneberg, S. & Martin L Olsson, 2015, I : Journal of Biological Chemistry. 290, 30, s. 18505-18518

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Goel, S., Palmkvist, M., Moll, K., Joannin, N., Lara, P., R Akhouri, R., Moradi, N., Öjemalm, K., Westman, M., Angeletti, D., Kjellin, H., Lehtiö, J., Blixt, O., Ideström, L., Gahmberg, C. G., Storry, J., Hult, A., Olsson, M. L., von Heijne, G., Nilsson, I. & 1 andra, Wahlgren, M., 2015, I : Nature Medicine. 21, 4, s. 314-317

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Svensson, L., Annika Hult, Stamps, R., Angstrom, J., Teneberg, S., Jill Storry, Jorgensen, R., Rydberg, L., Henry, S. M. & Martin L Olsson, 2013, I : Blood. 121, 8, s. 1459-1468

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jill Storry, Magnus Jöud, Christophersen, M. K., Thuresson, B., Bo Åkerström, Sojka, B. N., Björn Nilsson & Martin L Olsson, 2013, I : Nature Genetics. 45, 5, s. 537-U109

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (172)