Martin L Olsson

Professor, överläkare, Prodekan, , , , , , , , , Docent, Ph.D., M.D.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Nyckelord

  • Blodgrupp, Röda blodkroppar, Blodtransfusion, Molekylärgenetik

Forskning

Vi forskar om blodgrupper inom ämnet transfusionsmedicin!

Den röda blodkroppen är kroppens vanligaste cell - >80% av våra celler utgörs av denna viktiga celltyp som sköter syretransport till vävnaderna och fraktar bort slaggprodukter inkl. koldioxid i löst form. I min grupps forskning koncentrerat vi oss på de molekyler i den röda blodkroppens yta som skiljer sig åt mellan individer, våra s.k. blodgrupper. Människan bildar ungefär 2 miljoner röda blodkroppar varje sekund och lika många försvinner ur cirkulationen. Denna process är hårt reglerad för att vi varken ska få för mycket eller för lite blod.

Utan blodtransfusioner stannar sjukvården. Många patientkategorier kan behöva blod vid exempelvis operationer, olyckor, cancerbehandling eller medfödd blodbrist. Varje år ger blodgivare i Sverige kring 400.000 påsar blod och alla måste hamna hos rätt patient för att göra nytta. Motsvarande siffra är enligt WHO närmare 120 miljoner blodgivningar globalt.

Många känner till ABO- och Rh-blodgruppssystemen som är mycket viktiga att anpassa mellan givare och mottagare vid en blodtransfusion. Vad inte så många vet är att det finns ytterligare >370 blodgruppsmarkörer på den röda blodkroppens yta, inordnade i >40 system. Även dessa har stor klinisk betydelse vid transfusion, transplantation, och när vi drabbas av infektioner och andra sjukdomar.

Vi har tidigare tagit reda på vad i våra gener som styr vilka blodgrupper vi får. Vi har även utvecklat DNA-baserade blodgrupperingsanalyser som nu används i sjukvården i Sverige och ute i världen. Bl.a. var vi i ett EU-projekt med och tog fram det första mikrochipset för automatiserad blodgruppstypning med genteknik. Vi har också varit med och upptäckt enzymer som kan konvertera blodgrupp A, B och AB till O, s.k. enzyme-converted-to-group-O (ECO)-celler. Vi är också de enda i Sverige som har upptäckt nya blodgruppssystem (två vid namn VEL och FORS) men också bidragit till att etablera ytterligare tre (GLOB, SID och MAM). Vi har dessutom forskat om att blodgrupper kan verka som resistensfaktorer mot vissa infektioner, t.ex. HIV och malaria.

Just nu forskar gruppen som består av 12-14 personer med stort och mycket uppskattat stöd av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ALF-anslag från staten till universitetssjukvården, Mats Paulsson stiftelse och Medicinska fakulteten m.fl.

Vi har tre övergripande mål:

1. Upptäcka nya blodgrupper och under söka deras funktion, bl.a. under blodbildningen.
2. Utröna blodgruppers funktion vid olika infektioner.
3. Utreda den röda blodkroppens roll i blodkoagulation och proppbildning.

På dessa olika sätt vill vi öka förståelsen för vår vanligaste cell, dess bildning och okända funktioner i kroppen vid normala och sjukliga tillstånd. Särskilt intresserade är vi av att göra blodtransfusioner ännu säkrare genom att se till att blodgrupperna passar så bra som möjligt.

Utvald forskningsoutput

Nicole Thornton, Vanja Karamatic Crew, Louise Tilley, Carole A. Green, Chwen Ling Tay, Rebecca E. Griffiths, Belinda K. Singleton, Frances Spring, Piers Walser, Abdul Ghani Alattar, Benjamin Jones, Rosalind Laundy, Jill R. Storry, Mattias Möller, Lorna Wall, Richard Charlewood, Connie M. Westhoff, Christine Lomas-Francis, Vered Yahalom, Ute Feick & 4 andra, Axel Seltsam, Beate Mayer, Martin L. Olsson & David J. Anstee, 2020, I: Nature Communications. 11, 1, 3569.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Julia Westman, John Benktander, Jill Storry, Thierry Peyrard, Annika Hult, Åsa Hellberg, Susann Teneberg & Martin L Olsson, 2015, I: Journal of Biological Chemistry. 290, 30, s. 18505-18518

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Suchi Goel, Mia Palmkvist, Kirsten Moll, Nicolas Joannin, Patricia Lara, Reetesh R Akhouri, Nasim Moradi, Karin Öjemalm, Mattias Westman, Davide Angeletti, Hanna Kjellin, Janne Lehtiö, Ola Blixt, Lars Ideström, Carl G Gahmberg, Jill Storry, Annika Hult, Martin L Olsson, Gunnar von Heijne, IngMarie Nilsson & 1 andra, Mats Wahlgren, 2015, I: Nature Medicine. 21, 4, s. 314-317

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lola Svensson, Annika Hult, Robert Stamps, Jonas Angstrom, Susann Teneberg, Jill Storry, Rene Jorgensen, Lennart Rydberg, Stephen M. Henry & Martin L Olsson, 2013, I: Blood. 121, 8, s. 1459-1468

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jill Storry, Magnus Jöud, Mikael Kronborg Christophersen, Britt Thuresson, Bo Åkerström, Birgitta Nilsson Sojka, Björn Nilsson & Martin L Olsson, 2013, I: Nature Genetics. 45, 5, s. 537-U109

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (177)