Martin Malmström

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Didaktik
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • skrivkris, literacykris, skrivforskning, läsforskning

Forskning

Jag undersöker föreställningar om skrivande i gymnasiet och i högre utbildning så som de kommer till uttryck i kurs- och ämnesplaner och medial debatt. Skrivande studeras ur såväl ett synkront som ett diakront perspektiv. Det innebär alltså att jag söker finna historiska orsaker till rådande föreställningar om skrivande. Jag jämför situationen i Sverige med den i några andra länder. En viktig fråga att söka besvara är vilka mekanismer som skapar idéer om skrivande. Teorier och metoder är hämtade från kritisk diskursanalys, SFL (systemic functional linguistics) och olika samhällsteorier.

I min licentiatuppsats ägnade jag mig åt skönlitterärt skrivande och läsning i gymnasieskolans svenskämne. Inspirerad av fanfiction skapade jag ett undervisningsprojekt i min egen klass där skönlitterär läsning och skrivande ingick. I analysen användes främst narratologiska teorier.

Senaste forskningsoutput

Martin Malmström, 2018 dec 12, I : Confero - Essays on Education, Philosophy and Politics. 6, 1, s. 13-34 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Malmström, 2018 sep, Pedagogiska dilemman: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, s. 99-107 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Stolle, E. P., Martin Malmström & Katarina Blennow, 2018 jun, Pushing boundaries and crossing borders: Self-study as a means for researching pedagogy. Garbett, D. & Ovens, A. (red.). Herstmonceux, UK: Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP), s. 99-105

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (14)