Martin Nygaard Hansen-Chernetskiy

knuten till universitetet

Forskning

Interessefält

Musik i Ryssland i olika historiska period. Förutom den medeltida hymn-tradition, exempelvis Modest Mussorgskijs historiska operor, Sergej Rachmaninovs vesper-mässa, Dmitrij Sjostakovitj, Alfred Schnittke, Sofija Gubajdulina, samt den estniska kompositören Arvo Pärt och hans tintinnabuli-estetik.

Den rysska musikens historiografi.

Den konstnärliga syntesen kring 1900 (Skrjabin, Kandinskij m.fl.) och dennas möjliga kulturhistoriska rötter.

Den slavofila rörelsen under 1800-talets andra hälft.

Dessutom har jag ägnat mig en del åt den medeltida franska kompositören och diktaren Guillaume de Machaut samt den österrikiska kompositören Anton Webern och dennas användning av kompositionstekniker från renässansens kompositörer i kombination med tolvtonsteknik och symmetriskt tänkande som fundament för musikens klang och melodi.