Martin Sunnqvist

Universitetslektor, Jur. dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Forskning

Forskning inom komparativ rättshistoria, särskilt konstitutionell rättshistoria, och processrätt. Bl.a. frågor om domstolarnas oavhängighet, rättsstaten, domares hantering av fri- och rättigheter och andra konstitutionella frågor, dömandets historia, prejudikaträtt. Även försäkringsrättshistoria samt rättslig symbolik, heraldik och ikonografi.

Undervisning

Undervisar i komparativ rättshistoria (på grundkursen i rättshistoria och fördjupningskursen Comparative European Legal History) och i civilprocessrätt.

Senaste forskningsoutput

Martin Sunnqvist & Elsa Trolle Önnerfors, 2021 maj 28

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputÖvrigt

Visa alla (62)