Martin Sunnqvist

Universitetslektor, Jur. dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Forskning

Forskning inom komparativ rättshistoria, särskilt konstitutionell rättshistoria, och processrätt. Bl.a. frågor om domstolarnas oavhängighet, rättsstaten, domares hantering av fri- och rättigheter och andra konstitutionella frågor, dömandets historia, prejudikaträtt. Även försäkringsrättshistoria samt rättslig symbolik, heraldik och ikonografi.

Undervisning

Undervisar i komparativ rättshistoria (på grundkursen i rättshistoria och fördjupningskursen Comparative Europeal Legal History) och i civilprocessrätt.

Senaste forskningsoutput

Martin Sunnqvist, 2020, Den svenska förvaltningsmodellen. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, s. 234-255 22 s. (Rättshistoriska studier; vol. 28).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Martin Sunnqvist, 2020, I : Heraldisk tidsskrift. 13, 121, s. 13-23 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Sunnqvist, 2019, I : Heraldisk tidsskrift. 12, 120, s. 694-706 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (58)