Martin Sunnqvist

Universitetslektor, Jur. dr
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2021
 2. Doctoral Conferment Ceremony

  Martin Sunnqvist & Elsa Trolle Önnerfors, 2021 maj 28

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputÖvrigt

 3. The rule of law as a criterion for Europe

  Martin Sunnqvist, 2021, Legal History : Reflecting the past and the present. Current perspectives for the future. Modéer, K. Å. (red.). Institutet för rättshistorisk forskning, s. 287-297 (Rättshistoriska studier; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. 2020
 5. Domstolsliknande myndigheter och myndighetsliknande domstolar? Några idé- och begreppshistoriska gränsdragningsproblem

  Martin Sunnqvist, 2020, Den svenska förvaltningsmodellen. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, s. 234-255 22 s. (Rättshistoriska studier; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Scandinavia

  Martin Sunnqvist, 2020, Professional Guilds and the History of Insurance: A Comparative Analysis. Hellwege, P. (red.). Duncker & Humblot, s. 123-132 (Comparative Studies in the History of Insurance Law; vol. 7).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Uppkom heraldiken på grund av att den slutna hjälmen började användas? En översikt över aktuell forskning

  Martin Sunnqvist, 2020, I: Heraldisk tidsskrift. 13, 121, s. 13-23 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2019
 9. Skandinavisk Vapenrullas uppkomst och utveckling

  Martin Sunnqvist, 2019, I: Heraldisk tidsskrift. 12, 120, s. 694-706 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Wilhelm Sjögren och "livets regel"

  Martin Sunnqvist, 2019, En mänsklig rättshistoria: Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg. Dahlén, M. & Kumlien, M. (red.). Iustus förlag, s. 283-302 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. 2018
 12. Akademien är inte så privat som den tror

  Martin Sunnqvist, 2018 sep 18, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 13. En offentligrättslig korporation under Monarken? Svenska Akademien och kungen i juridiskt perspektiv

  Henrik Wenander & Martin Sunnqvist, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 3-4, s. 557-575 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Heraldiken som akademiskt ämne

  Martin Sunnqvist, 2018, I: Heraldisk tidsskrift. 12, 118, s. 592-599

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Heraldik och ceremonier vid akademin

  Martin Sunnqvist (red.), 2018, Societas Heraldica Scandinavica. 216 s. (Heraldisk Tidsskrift; vol. 12, nr. 118)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 16. Kampen för rättsstaten

  Martin Sunnqvist, 2018, Advokaten, 84, 7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 17. Översikt över de symboler nordiska akademier, universitet och högskolor använder

  Martin Sunnqvist, 2018, I: Heraldisk tidsskrift. 12, 118, s. 496-508

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Scandinavia

  Martin Sunnqvist, 2018, A Comparative History of Insurance Law in Europe. Hellwege, P. (red.). Berlin: Duncker & Humblot, s. 199-222 222 s. (Comparative Studies in the History of Insurance Law; vol. 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Suum Cuique Tribuere. Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures Regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe

  Kjell Å Modéer (red.) & Martin Sunnqvist (red.), 2018, Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning. 322 s. (Rättshistoriska studier; vol. 27)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 20. Tontines in Scandinavia

  Martin Sunnqvist, 2018, The Past, Present and Future of Tontines. A Seventeenth Century Financial Product and the Development of Life Insurance. Hellwege, P. (red.). Berlin: Duncker & Humblot, s. 153-166 166 s. (Comparative Studies in the History of Insurance Law; vol. 2).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2017
 22. Blasonering av häroldsbilder

  Martin Sunnqvist, 2017, I: Heraldisk tidsskrift. 12, 115, s. 231-235

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Praktiskt konstitutionellt dömande: En handbok

  Martin Sunnqvist, 2017, Lund: Lunds domarakademi. 153 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Titulära svenska hertigars vapen från 1700-talet till nutiden

  Martin Sunnqvist, 2017, I: Heraldisk tidsskrift. 12, 116, s. 327-343 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. 2016
 26. Domarna som konstitutionella aktörer

  Martin Sunnqvist, 2016, Svensk Juristtidning 100 år. Uppsala: Iustus förlag, s. 436-446

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Komparativ europeisk försäkringsrättshistoria: Forskningsöversikt och probleminventering

  Martin Sunnqvist, 2016, Arbetslinjer och långa linjer: Vänbok till Mats Kumlien. Dahlén, M. & Nygren, R. (red.). Uppsala: Iustus förlag, s. 69-81 (De lege).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål

  Martin Sunnqvist, 2016, I: Svensk Juristtidning. 101, 1, s. 62-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Mord, prejudikattolkning och lagtolkning

  Martin Sunnqvist, 2016, I: Svensk Juristtidning. 2016, s. 541-553

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning

  Martin Sunnqvist, 2016, I: Svensk Juristtidning. 2016, s. 821-880

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 2015
 32. Crime and tort in Sweden: theoretical distinction, practical connection

  Martin Sunnqvist & Sandra Friberg, 2015, Comparing tort and crime. Dyson, M. (red.). Cambridge University Press, s. 173-222

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Seven Categories of Constitutional Critical Judging: An Interpretation of Nordic Case-Law

  Martin Sunnqvist, 2015, I: Giornale di Storia Costituzionale. 30, II, s. 141-153

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. The Iconography of a Judicial Revolution. The Heraldic and Other Symbols in the Seals of the Swedish Seventeenth Century Courts of Appeal

  Martin Sunnqvist, 2015, Genealogica & Heraldica. Influence on Genalogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. Galtung Lihaug, E. (red.). XXXIst International Congress of Genalogical and Heraldic Sciences, s. 385-394

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. 2014
 36. Insignia of independence or subordination? The iconography of the seals of the Svea Court of Appeal

  Martin Sunnqvist, 2014, The Svea Court of Appeal in the early modern period – Historical reinterpretations and new perspectives. Korpiola, M. (red.). Institutet för rättshistorisk forskning, Vol. 26. s. 355-394

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. ‘Klart-stöd’-doktrinens historia och dubbelförfarandeförbudets framtid

  Martin Sunnqvist, 2014, I: Europarättslig tidskrift. 17, 2, s. 389-399

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

  Martin Sunnqvist, 2014, Jure. 866 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. 2013
 40. Landskapsvapen i Göta hovrätts sigill

  Martin Sunnqvist, 2013, I: Vapenbilden. 94, s. 4-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. 2012
 42. From stone circle to transit hall. Law and art in the district court buildings in Ängelholm and Helsingborg

  Martin Sunnqvist, 2012, Legal stagings. The visualization, medialization and ritualization of law in language, literature, media, art and architecture. Modéer, K. Å. & Sunnqvist, M. (red.). Museum Tusculanum Press, s. 279-297

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Legal stagings. The visualization, medialization and ritualization of law in language, literature, media, art and architecture

  Kjell Å Modéer (red.) & Martin Sunnqvist (red.), 2012, Museum Tusculanum Press. 302 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 44. Loser pays - but only a reasonable amount

  Martin Sunnqvist, 2012, Cost and fee allocation in civil procedure. Reimann, M. (red.). Springer, s. 267-273

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. 2011
 46. Competing Sources of Law and the Adjudicative Power. Advantages of Nordic Law in a European Context and the Need of Comparative and Historical Research and Teaching

  Martin Sunnqvist, 2011, How to Teach European Comparative Legal History. Modéer, K. Å. & Nilsén, P. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 71-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 47. Cost and fee allocation in civil procedure: National report Sweden

  Martin Sunnqvist, 2011, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. Domarnas oavhängighet och domarnas känsla av oavhängighet

  Martin Sunnqvist, 2011, I: Tidskrift för Sveriges domareförbund. 2, s. 35-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Rättsikonografisk skriftserie

  Martin Sunnqvist, 2011, I: Heraldisk tidsskrift. 11, 103, s. 141-143

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 50. Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott

  Martin Sunnqvist, 2011, I: Svensk Juristtidning. s. 495-516

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Skydd för person- och släktvapen. Om inarbetning och förväxlingsbarhet

  Martin Sunnqvist, 2011, I: Heraldisk tidsskrift. 11, 103, s. 128-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. 2010
 53. 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap

  Martin Sunnqvist (red.) & Kjell Å Modéer (red.), 2010, Museum Tusculanum Press.

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 54. Domstolsvapen i Skåneland

  Martin Sunnqvist, 2010, I: Heraldisk tidsskrift. 11, 101, s. 23-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. 2008
 56. Domareden och dess religiösa inslag

  Martin Sunnqvist, 2008, (Accepted/In press) I: Rättshistoriska skrifter.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 Nästa