Martin Svensson

knuten till universitetet, Doktorand

Forskning

Interaktionseffekter vid psykoterapi

Martin Svensson är klinisk psykolog i Närsjukvården Halland och doktorand vid Institutionen för psykologi.

Hans huvudsakliga forskningsintresse berör evidensbasering av psykoterapi och frågan om i vilken mån psykoterapins effekter härrör från specifika psykoterapeutiska metoder eller så kallade ”common factors”. Men även hur effekten av behandling påverkas av interaktioner mellan patientfaktorer och behandlingsfaktorer och i förlängningen hur psykoterapins effekter kan förbättras genom att utnyttja dessa interaktionseffekter i planering och genomförande av behandlingar.

POSE 

Martin är en av initiativtagarna till projekt POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (5)