Martin Tunér

Professor, Vicerektor, Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Farkostteknik

Nyckelord

  • Motor drivmedel bränsle

Forskning

Jag forskar och undervisar om motorer och fordon. Jag arbetar även som vice-rektor på LTH med ansvar för internationella frågor.

Målet för min forskning är att bidra till samhällets omställning till hållbara transporter och energisystem enligt definitionerna för FN´s 17 hållbarhetsmål (se Agenda 2030).

Mitt forskningsområde är motorer och fordon och handlar om hur dessa kan förbättras så att vi kan nå hållbarhetsmålen så snart som möjligt och så kostnadseffektivt som möjligt. Transport- och energifrågorna är idag något som engagerar men också delar många, när det i själva verket krävs att vi samarbetar och kombinerar flera av de bästa teknologierna.

Jag har ett fokus i experimentell forskning om förnybara drivmedel, ökad effektivitet genom nya förbränningsstrategier, minskade värmeförluster och hybridisering. Jag forskar även om emissionsbildning i motorer och hur emissioner från dessa kan minskas. För att vara effektiv i forskningen och lyckas med utmaningarna sker forskningen i nära samverkan med flera andra forskare och forskargrupper i områden kring systemanalyser, framställning av förnybara drivmedel, laserdiagnostik, aerosolteknolog, fordonselektrifiering mfl. Dessa parter kommer i första hand från LTH/LU men även från andra lärosäten, företag och organisationer, nationellt och internationellt.

Jag undervisar primärt om motorteknologier och fordonssystem. Jag är också ansvarig för Lunds Formula Student projekt – en världsomgripande ingenjörstävling – i vilket varje år 30-40 studenter designar, optimerar, konstruerar och tillverkar en ny bil, med de senaste teknologierna och materialen.

Mitt mål med min undervisning är att, tillsammans med mina kollegor, bidra till att utveckla nästa generations doktorers och ingenjörers kunskaper och färdigheter så att de på bästa sätt kan ta sig an och lösa flera av samhällets och näringslivets utmaningar. För att lyckas krävs att man löpande reflekterar över undervisningens kvalitet, relevans och metoder och att man har en vilja att göra förändringar när så krävs. En tät dialog med studenterna är viktig, inte minst för att fånga upp nya trender och möjligheter.

Min roll som vice-rektor syftar till att bidra till bättre forskning och utbildning genom att undersöka och förmedla hur vår omvärld förändras och hur LTH behöver möta dessa förändringar. Det berör frågor kring student- och forskningsutbyten, där dessa utbyten sätter vårt kvalitetsarbete i en global kontext men också ger nya insikter och reflektioner för hur LTH kan verka som ett lärosäte av värde för studenter, samhälle och näringsliv, i nuet och i framtiden.

Senaste forskningsoutput

Alexios Matamis, Sara Lonn, Ludovica Luise, Bianca Maria Vaglieco, Martin Tuner, Oivind Andersson, Marcus Alden & Mattias Richter, 2020 jul 18, I : Proceedings of the Combustion Institute.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nika Alemahdi & Martin Tunér, 2020 jun 15, I : Fuel. 270, 117569.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Louise Gren, Vilhelm B. Malmborg, Nicklas R. Jacobsen, Pravesh C. Shukla, Katja M. Bendtsen, Axel C. Eriksson, Yona J. Essig, Annette M. Krais, Katrin Loeschner, Sam Shamun, Bo Strandberg, Martin Tunér, Ulla Vogel & Joakim Pagels, 2020 jun 1, I : Atmosphere. 11, 6, 641.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (75)