Martin Wilson

knuten till universitetet

Forskning

Mitt forskningsprojekt inriktar sig på hur användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) påverkar historieundervisningen och synen på historieämnet.